Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Rješenje
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90, 8/91, 14/91, 53/A/91 i 9/92.) i članka 4. stavka 1. Uredbe o osnivanju Poduzeća "Zrakoplovni tehnički centar" Zagreb ("Narodne novine", broj 62/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. travnja 1992. godine, donijela je

RJEŠENJE

Članovima Upravnog odbora Poduzeća "Zrakoplovni tehnički centar" Zagreb imenuju se:

1. IMRA AGOTIC, general-bojnik, zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane;

2. Mr. NIKOLA MATANOVAC, načelnik Odjela tehnike Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane;

3. IVICA MUDRINIĆ, dipl. ing.. pomoćnik ministra telekomunikacija u Ministarstvu prometa i veza;

4. 1V0 BUBANOVIĆ, direktor Sektora za razvoj "Croatiatransgrup": Zagreb;

5. DRAGUTIN LAHOVSKI, dipl. oec.. direktor aerodromskih djelatnosti u "Aerodrom Zagreb";

6. BORIS SMREČKI, stručni savjetnik zračnog prometa u Ministarstvu prometa i veza, te

7. VLADIMIR GOLUB, dipl. ing., direktor sektora za razvoj " Elektroprojekt". Zagreb.

Klasa: 336-01/92-01/01

Urbroj : 50304/4-92-01

Zagreb, 21. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.