Zakoni i propisi - Pravni savjeti 25 29.04.1992 Ispravak Zakona o carinskoj tarifi
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o carinskoj tarifi objavljenoj u "Narodnim novinama", broj 53/B od 8. listopada 1992., te sedaje

ISPRAVAK

Zakona o carinskoj tarifi

U gl. 9. u nap. 2. umjesto "2.11" treba biti "12.11"

U gl. 12. u nap. 1. umjesto "jez" treba biti "jezgre", a u nap. 2. u odlomku 2. umjesto "2" treba biti "23.04".

U gl. 13. u nap. umjesto "awmelja" treba biti "hmelja" U odjeljku III. iza naslova odjeljka treba stajati:

"Glava 15.

MASTI I ULJA ŽIVOTINJSKOG I BILJNOG PORIJEKLA TE PROIZVODI NJIHOVA RAZLAGANJA; PRERADEVINE JESTIVE MASTI; ŽIVOTINJSKI I BILJNI VOSKOVI"

U gl. 17. u napomeni za podbroj umjesto tar. podbroja "1701.10" treba biti "1701.12", a umjesto "99,5%" treba biti "99,5":

U gl.18. u nap.1. umjesto "15.05" treba biti "19.05".

U gl. 25. nap. 1. st 2. umjesto "čini" treba biti "ne čini", a u nap. 3" umjesto "i" treba biti "također i".

U gl. 27. nap. 2. st. 2. umjesto "50" treba biti "60".

U gl. 28. uvodni dio nap. 2. umjesto "cijanita" treba biti "cijanata", umjesto "tiocijanita" treba biti "tiocijanata", a u odredbi 1) umjesto "osnove" treba biti "osnovne".

U gl. 29. nap. 2. u odredbi 8) umjesto "300 m'" treba biti "300 cm", u nap. 4. u stavci 3. umjesto "i 29.12" treba biti "i 29.20".

U imenovanju uz razdjel IV. umjesto "peroksidi s tročlanim prstenom, acetal i oliacetali" treba biti "epoksidi s tročlanim prstenom, acetali i poluacetali".

U gl. 30. aza naslova " Farmaceutski proizvodi" treba biti " Napomene".

U istoj g1. u nap. 3. odredba 1) pododredba (IV) umjesto "kiseli fosfat" treba biti "hidrogenortofosft".

U istoj gl. nap. 4. odredba 1) pododredba (I) umjesto "(npr. ka karnalit; kaint i silvinit) " treba biti "(npr. karnalit, kainit i silvit);".

U gl. 32: u nap.1. odredba 3) umjesto "27.10" treba biti "27.15".

U gl. 34. u nap. 2. umjesto "dezifektanti" treba biti "dezinfektanti", a u nap. 3. u odredbi 2) umjesto "4,5**10**N/m" treba biti "4,5 x 10-2 N/m".

U istoj gl. u nap. 5. odredba 2) umjesto "voskova." treba biti "voskova;", a umjesto teksta pododredbe (3) na kraju napomene trebaju biti dvije pododredbe:

"(3) mineralne voskove i slične proizvode iz tar, br. 27.12, bez obzira na to da li su međusobno pomiješani ili samo obojeni;

(4) mješavine voskova, dispergirane ili otopljene u tekućem mediju (tar. br. 34.05, 38.09 itd.).".

U gl. 36. nap. 2. odredba 2) umjesto "300 cm**3" treba biti "300 cm".

U gl. 38. nap. 2. odredba 1) umjesto "2,5 i više g od magnezijeva oksida ili od halogenida ili zemnoalkalnih metala;" treba biti "2,5 i više g, od magnezijeva oksida ili od halogenida alkalnih ili zemno-alkalnih metal;", a u odredbi 3) umjesto "proizvod" treba biti "proizvode".

U gl. 39. u nap. 2. odredba 4) umjesto "tiskane folije" treba biti "folije za tiskanje", a u nap. 3. u uvodnom dijelu umjesto.39.09" treba biti "39.01", a u nap. 5. umjesto "polimeri koji" treba biti "poli-meri kod kojih", umjesto "lanac promijenjen kemijskom reakcijom" treba biti "lanac kemijskom reakcijom izvršene promjene", u nap.10. umjesto "folije, i vrpce" treba biti "folije i vrpce", umjesto "listovi filmovi" treba biti "listovi, filmovi", u nap.11. odredba 8) umjesto "žlebasti" treba biti "žljebasti", a umjesto "samih monomera" treba biti "istih monomera".

U gl. 40. nap. 3. odredba 2) umjesto "lopatice" treba".loptice", u nap. 4. odredba 3) umjesto "tepolimeriziranim" treba biti "depolimeriziranim", a u nap. 6. umjesto odsjećci" treba biti "ostaci".

U istoj gl. u nap. 9. stavka 1. umjesto "i određene" treba biti "u određene", a u stavci 2. umjesto "određeni" treba biti "obrađeni", te umjesto "ili drukčije" treba biti "ali drukčije".

U gl. 43. nap. 2. odredba 1) umjesto "dijelova" treba biti "dijelove", u odredbi 2) umjesto "i glave" treba biti "iz glave", u nap. 3. umjesto "dijelovi odjeće" treba biti "djelove odjeće".

U gl. 44. nap. 1. odredba 1) umjesto "mljevenih čestica" treba biti "mljevenih", u odredbi 7) umjesto "46" treba biti "64", nap. 2. umjesto "poboljšano" treba biti "zgusnuto", a u nap. 4. umjesto "valoviti, nabrani" treba biti "savijeni, valoviti".

U gl. 46. nap. 1. umjesto "neupoređena" treba biti "neuređena".

U gl. 48. nap. 1. odredba 6) umjesto "38.14" treba biti "48.14." a u nap. 3. umjesto "drevnih" treba biti "drvenih", a u odredbi 2) iza pododredbe (1) dodaje se pododredba:

"(2) bojeni u masi; ili".

U istoj gl. nap. 7. uvodna stavka umjesto "48.04" treba biti "48.02", a u odredbi 2) umjesto "širadulja od 36 cm, a druga - dulja" treba biti "dulja od 36 cm, a druga - šira", a u nap.8. umjesto "poizidnice" treba biti "pozidnice".

U istoj glavi u napomenama uz podbrojeve, u nap. 2. u odredbi 2) umjesto teksta u gornjem dijelu postojeće glave tablice umjesto: "Najmanja otpornost na" i "Najmanja otpornost na" treba biti

Najmanja otpornost na Najmanja otpornost na

cijepanje, mN kidanje, kN/m

U gl. 49. nap. 1. odredba 2) umjesto "98.23" treba biti "90.23", u odredbi 4) umjesto "prvog" treba biti "kuverte prvog", a u nap. 2. umjesto "snimljene fotokopirne" treba biti "snimljene, fotokopirane", a u nap. 4. u uvodnom dijelu umjesto "40.01" treba biti "49.01".

U odjeljku XI. "Tekstil i tekstilni proizvodi" u nap. 1. odredba 9) umjesto "natkani" treba biti "netkani" unap. 2. odredba (1) umjesto "vše" treba biti "više", u nap. 4. odredba(1) uvodni dio, umjeto "50" treba biti "50,", a u odredbi (2) pododredba 2) uvodni dio umjesto "kalibrirano" treba biti "kablirano".

U istom odjeljku u napomeni uz tar. podbrojeve, u uvodnoj odredbi umjesto "U ovom odjeljku" treba biti "1. U ovom odjeljku".

U gl. 54. nap.1. odredba 2) stavka 2. umjesto "sintatična vlakna definiran. treba biti "sintetična vlakna definirana".

U gl. 56. nap. 1. odredba 3) umjesto "broj" treba biti "tar. broj, a u nap. 2. umjesto "igalni" treba biti "iglani".

U gl.58. u naslovu umjesto "TEHNIKE;" treba biti "TKANINE", u nap. 2. umjesto "flor" treba biti "uspravan flor", u nap. 4. umjesto "ulazne" treba biti "uzlane", u nap. 5. odredba 2) umjesto "širina 30 cm" treba biti.širina do 30 cm", a u napomeni 6. umjesto "ukrasi" treba biti "ukrasni".

U gl. 59. nap. 2. odredba 1) pododredba (1) umjesto "odredbene" treba biti odredbe", u nap. 5. odredba 1) umjesto "od" treba biti "kod", u odredbi 7) umjesto "48.14" treba biti "68.14", a u nap. 5. odredba 2) umjesto "premazane" treba biti"impregnirane, premazane".

U gl. 62. nap. 3. odredba 1) stavka 1. u alinei 1. umjesto "plastrona," treba biti."plastrona; i"; a u stavci 3. u alinei 3 umjesto "svile i" treba biti "svile ili", u odredbi 2) stavka 1. alinea 1umjesto "kompletu;" treba biti "kompletu i", te u stavci 2. umjesto"odgovarajućih i" treba biti"odgovarajućih ili".

U istoj gl. u nap. 5. umjesto"61.10" treba biti.62.10", a u stavci 3 umjesto "veličina:" treba biti "veličina.", a u nap. 8. umjesto "žene i" treba biti "žene ili".

U gl. 65. nap.1. odredba 2) umjesto"npr. broj" treba biti "tar. broj".

U gl. 67. nap. 3. odredba 2) umjesto "sličnom metodom" biti "sličnim metodama".

U gl. 68. nap. 1. odredba 3) umjesto "npr." treba biti "npr. ", odredbi 11) umjesto "igračke rekvizite" treba biti "igračke, rekviziti", a u odredbi 12) umjesto "(npr.)" treba biti "(npr. dugmeta), tar. broja 96.09 (npr. pisaljke od škriljevaca) i iz tar.".

U gl. 71. nap.1. odredba 1) umjesto "rekonsrtuiranog" treba biti "rekonstituiranog", u nap. 5. uvodni dio umjesto "po masi, legure" treba biti "po masi, od legure", a u nap. 10. umjesto "sastava 10 napomene 8. u" treba biti "stavke 1) napomene 8. uz".

U odjeljku XV. u nap.1. odredba 13) umjesto "umjetnice" treba biti "umjetnine".

U gl. 72. nap.1. odredba 1) uvodni dio umjesto "koje po masi sadrži" treba biti "koje po masi sadrži,e više od 2% ugljika i koje mogu sadržavati"; u odredbi 5) umjesto"12%. treba biti "1,2%", u odredbi 6) alinea 7 umjesto "0,65%. treba biti "1,65%, u alinei 13 umjesto "tungstenač" treba biti.tungstena", u odredbama 11) i 12) umjesto "u obliku kružnice, elipse", treba biti "u obliku kruga, ovala", a u odredbi 15) umjesto "i" treba biti"ili".

U istoj gl. u napomeni uz podbrojeve u nap.1. u odredbi 1) umjesto "koje, po masi pojedinačno ili zajedno sadrži:" treba biti "koje, po masi, sadrže jedan ili više elemenata u navedenim proporcijama", u odredbi 4) umjesto "tundsten" treba biti "tungsten" a u nap. 2. stavka 2. umjesto.tir" treba biti "tri".

U gl. 74. nap. 1. odredba 1) u tablici umjesto "pojedinačno" treba biti "*pojedinačno", u odredbi 2) pod (1) umjesto "namanje" treba biti "najmanje", u odredbi 4) stavka 1. umjesto "u obliku kružnice, elipse," treba biti "u obliku kruga, ovala,", umjesto "spljoštene kružnice" treba biti "spljoštene krugove", umjesto "druge dvije u pravci, jednake duljine i paralelni)" treba biti"druge dvije su dužine, jednake duljine i paralelne)",'a u stavci 2. umjesto "73.03" treba biti "74.03".

U istoj gl. u nap. uz tar. podbrojeve odredba 1) alinea 2 umjesto "bakra i kositra, tj. bronce" treba biti "bakar-nikl

-cink", a ize elinee 2 treba biti alinea 3:

- udio kositra je manji od 3% po masi (vidjeti legure bakra i kositra, tj. bronce)".

U gl. 76. nap. 1. odredba 3) umjesto "premašuje desetinu" treba biti "premašuje jednu desetinu".

U gl. 78. nap.1. odredba 2) umjesto "kovani i oblikovani" treba biti"kovani ili oblikovani".

U istoj gl. u nap. uz tar: podbroj u tablici u retku 3 odnosno u koloni 2 umjesto "0,50" treba biti"0,05".

U gl. 82. u nap. umjesto "1) Ova" treba biti "1. Ova".

U gl. 84. nap. 2. umjesto "tar. br. 84.01" treba biti "tar. br. od 84.01", umjesto "tar. broj 84.25" treba biti "tar. br. od 84.25", a u nap. 7. "Tar. broj obuhvaća" treba biti "Tar. broj, 84.79 obuhvaća".

U odjeljku XVII. nap. 2. uvodni dio umjesto "i dijelovi. treba biti "i "dijelovi", u nap. 5. uvodni dio umjesto "se" treba biti "su".

U gl. 86. nap. 2. odredba 1) umjesto "glavne" treba biti "glavine".

U gl. 87. nap.1. umjesto "željeznička tramvajska" treba biti "željeznička i tramvajska", u nap. 6. uvodni dio umjesto "vozi" treba biti "uvozi", u nap. 7. uvodni dio umjesto "completly" treba biti "completely"; a u nap. 10. uvodni dio umjesto "tegljačem" treba biti "tegljačem ("šleperom"), odnosno terenskim vozilom, odnosno motornim vozilima".

U gl. 90. u nazivu glave treba brisati "SATOVI; GLAZBALA;" u nap.1. odredba 1) umjesto "osim" treba biti "osim od", u odredbi 4) umjesto "70.14," treba biti.70.14. 70.15.". a u odredbi 6) umjesto "broja 84.70" treba biti "broj 84.70". U nap 2. uvodni dio umjesto "za" treba biti "u", a u odredbi 1) umjesto"glave" treba biti "glava".

U gl. 91. nap.1. odredba 3) umjesto "odjeljak" treba biti "uz odjeljak"; u nsp. 2. u retku 5. umjesto "kutiji" treba biti "u kutiji" a u nap. 3. umjesto "12" treba biti "prelaziti 12"..tar. broj" treba biti "(tar. broj ".

U odjeljku XIX. u naslovu odjeljka umjesto "XIX" treba biti "ODJELJAK XIX."

U gl. 94. u nazivu glave umjesto "PROIZVODI;" treba biti "PUNJENI PROZVODI;", u nap.1. odredba 3) umjesto "72" treba biti "71", u nap. 2. stavka 1. umjesto"i stavljaju se" treba biti"za stavljanje", u stavci 2. uvodni dio umjesto "u" treba biti "u naprijed", a u nap. 3. odredba 1) umjesto "(uključujući i" treba biti".(uključujuči i ogledala) ".

U gl. 95. nap. 1. odredba 20) umjesto "opremu, rukavice" treba biti "opremu i rukavice", u nap. 2. umjesto "jesu samo manji dio proizvoda" trebe biti "čine samo neznatne sastavne dijelove proizvoda" a u nap. 3. umjesto "ili uglavnom" treba biti "jedino ili uglavnom s", a umjesto"točke 1." treba biti "napomene 1. uz ovu glavu."

U gl. 96. nap.1. odredba 5) umjesto "drške druge" treba biti"drške ili druge", a u nap. 4. redak 8. umjesto"metal plemenitom" treba biti "metal platiran plemenitom".

U gl. 97. nap. 2. umjesto "bilo koji" treba biti "bilo koji mehanički", u nap. 5. umjesto "litografija" treba biti "litografija tretiraju se", a umjesto "takve vrste i normalne" treba biti "okviri takve vrste i normalne vrijednosti".

_____________________________________________________________________________
iza tar.        u slijedeći red treba upisti tar. oznaku, pripadajući
oznake     tekst u kol. 3. i car. stopu u kol. 4.
_____________________________________________________________________________
1001.901    1001.902    - - ostala pšenica                       S1
2820.10 2820.90 -ostali                             S1
2916.12 2916.13 - metakrilna kiselina i njezine soli              Sl
2922.292    2922.299    - ostalo                            Sl
2933.901    2933.909    - - - ostalo                          S1
3301.12 3301.13 - - od limuna                          S1
3301.13 3301.14 - - od limete                          Sl
3301.14 3301.19 - ostalo                            SI
3939.104    3819.109    - - - ostalo                          6
4002.31 4002.39 - - ostalo                           Sl
5402.201    5402.209    - - - ostala                          4
5402.312    5402.319    - - - ostala                          4
5806.32 5806.39 - - od ostalih tekstilnih materijala              6
7419.91 7419.99 - - ostalo:
8414.805    8414.806    - - - puhaljke                         S1
8418.991    8418.999    - ostalo                            Sl
8466.93 8466.94 - za strojeve iz tar. br. 84.62 i 84.63             S1
8474.802    8474.809    - - - ostali                          S1
8482.91 8482.99 - - ostalo:                           S1
8518.101    8518.109    - - -mikrofoni                         Sl
8532.23 853.24     - - keramički dieiektrični višeslojni              S1
9105.11 9105.19 - ostali                                S1
9105.19 9105.2     - Zidni stovi:
9110.19 9110.90 - Ostalo                            5
9615.199    9615.90 - Ostalo

U tar. broju 28.11 . treba brisati:
281 119         - - - fluorovodik (fluorovodična kiselina)           S1

U tar. br. 28.34 i pripadajućim tar. oznakama umjesto postoječeg teksta treba biti:
28.34              Nitriti; nitrati:
2834.10         - Nitriti                            S1
2834.2             - Nitrati:
2834.21         - - kalijevi                          S1
2834.22         - - bizmutovi                          S1
2834.29         - - ostali                           S1

Iza tar. broja 78.02 umjesto navedenog u. 78.03 treba biti:
78.03      7803.00,    Šipke, profili i žica, olovni                  S1
78.04              Ploče, limovi, trake i folije, olovni; prah i
                ljuskice, olovni:

U retku iza tar. br. 84.06 treba biti tar. oznaka:
8406.1             - Turbine:
U tar. br. 84.07 uz tekst u kol. 3 "- Motori za zrakoplove" treba u koloni 2 biti tar. oznaka "8407.10".
Umjesto ponovljene tar. oznake 8411.81 treba biti:
8411.82         - - snage preko 5000 kw                 5
Umjesto tar. oznake 8904.009 treba biti:
8904.001            - - - Brodovi tegljači nemljenjeni spašavanju jačine
                preko 441 kW                          S1
8904.009            - - - Ostali                          S1

_____________________________________________________________________________
Tarifna             u koloni 3 umjesto           treba stajati
oznaka
_____________________________________________________________________________
0402.21         dodatnog                dodanog
0402.91         dodatnog                dodanog
0705.19         Solata                 Ostala
0710.21         Osium                  Pisum
1001.909            Napolica                suražica
1007.10         Sorgo                  Sirak
1205.00         lomljeno                lomljeno ill drobljeno
1212.10         Roščići                 Rogači
1602.3             broja                  broja 01.05
1905.30         biskviti                    biskviti, vafil
2501.009            koncentrati               ostalo
2701.1             brikete raznih oblika od        ugljen u prahu, ali
                kamenog uglja              neaglomerirani
2707.50         56%                   65%
                STM                   ASTM
2710.00         Nafta                  Naftna ulja
2802.00         sublimirani ili taloženi;            sublimirani,
                koloidni                kolidni
2815.20         kalijev karbonat            (kaustična potaša)
2844.40         i spojeve                ili spojeve
2901.10         Aciklični ugljikovodici:        Zasićeni :
2901.101            C9-C13             C-C
2905.12         -201                  - 2-01
2908.201            2,5-dawidroksibenzen          2,5-dihidroksibenzen
2912.12         etanol                 etanal
2912.42         3-etplso-4-               3-etoksi-4-
2915.13         asteri                 esteri
2915.60         Butarine                Maslačne
2916.12         kiseline i njezine soli         kiseline
2916.33         fenilocetna               feniloctena
2917.11         esteri                 esteri:
2917.32         diokilortoftalati            dioktilortoftalati
2917.33         dinomil                 dinonil
2818.162            ferglukomat               ferglukonat
2918.163            glukomat                glukonat
2921.301            monamini                monoamini
2922.139            tretanolamina              trietanolamina
2922.2             Aminonaftolini             Aminonaftoli
2922.21         naftalinsulfonske            naftalensulfonske
2922.5002            (3-5 dihidroksifenil)          (3,5 dihidroksifenil
2922.5008            metilaminoetanhidroklorid        metilamino-etan klorid
2922.5009            2-(2-dietilamino) etoksi        2-/2-(dietilamino)
                -/etil 2-                    etoksi/etil 1-
2924.291            ureini                 ureidi
2928.902            -3-4-dimetil-oksifenil     -3,4-dimetiloksifenilace-
                acetonitrilhidroklorid     tonitril hidroklorid
2928.001            -metilbenzenpropionska metilbenzen propionska
2930.301            tetranetiltiuramidi-sulfid   etraetiltiuramidsulfid
2931.002            metriolat            mertiolat
2931.003            tetraetil tetrametil      tetraetil i tetrametil
2933.1             nekompenzirani     nekondenzirani
2933.2             nakondenzirani     nekondenzirani
                hidrogeniran          hidrogenirani
2933.21         hidrantoin           hidantoin
2933.3             hidrogeniran          hidrogenirani
2933.40         hinolinski ili izohinoliski   izokinolinski
2933.692            cianuriklorid          cianurilklorid
2934.20         banzotiazolov          benzotiazolov
2934.204            -venzotiazol          benzotiazol
2935.0014            (animosulfoni)-4-kloro-n-    (aminosulfoni)-4-kloro-N_
2935.0017            iksazoil            oksazoil
2935.0018            tiazoliblen-zensulfonamid    - tiazolibenzensulfonamid
2938.21         vitamin             vitamini
2938.902            strohantin           strofantin
2938.905            oksi/1             oksi-1
2941.40         derivati i           derivati;
3004.10         i                ili
3004.40         i                ili
3102.10         Ureja uključujuči i ureju    Urea uključujući i ureu
3103.101            P205              P O
3103.102            P205              P O
3104.10         silvinit                silvit
3105.20         elemenata dušik     elemenata-dušik
3203.00         ili               ali
3204.14         izravne             direktne
3206.492            pigmenta            pigmenata
3402.1             i pripremljena         pripremljena i nepripremljena  
3404.20         polietilenskog         polietilen
3502.10         Alumin             Albumin
3506.10         ljepila i                ljepila ili
3702.4             neperforirani širi od      neperforirani,širine iznad
3702.41         širi od 610mm i dulji      širine iznad 610mm i
                od 200mm            duljine iznad 200mm
3702.42         širi od 610mm i dulji      širine iznad 610mm i
                od 200mm            duljine iznad 200mm
3702.43         širi od 610mm i dulji      širine iznad 610mm i
                od 200mm            duljine iznad 200mm
3702.44         širine od 105mm do       širine iznad 105mm do
                610m              610m
3702.52         dulji od            duljine iznad
3702.53         širi od             širine iznad
3702.54         širi od             širine iznad
3702.55         širi od             širine iznad
                duljine od           duljine iznad
3702.92         do 16mm i dulji od       širine do 16 mm i duljine
                14m               iznad 14m
3702.93         širi od             širine iznad
3702.94         širi od             širine iznad
                do 30m         iznad 30m .
3702.95         širi od             širine iznad
3703.10         U smocima širi od        U smocima,širine iznad
3810.10         praškovi            praškovi i paste
3819.00         i                ili
3904.50         vinilklorida          vinilden klorida.
3908.10         4                6
3911.10         kumaron-,inden     kumaron
3919.10         širine od 20cm         širine do 20cm
3920.63         polistera            poliestera .
3923.40         sjevčice            cijevčice
3925.20         Vrsta              Vrata
3926.20         odijela             odjeću
4002.1             koroboksilirani     karboksilirani
4002.4             lorobutadijen          klorobutadijen
4004.00         odsjećci            ostaci
4107.2             reptilja                reptilija
440.10             oblicima            oblicama
4401.30         oblicima            oblicama
4403.34         Makroe         Makore
4403.35         Dibeoiu         Dibetou
4403.91         hrastovo            hrastovo (Quercus spp)
4403.92         bukovo         bukovo (Fagus spp)
4407.91         hrastovo            hrastovo (Quercus spp)
4407.92         bukovo         bukovo (Fagus spp)
4416.00         druge              duge
4804.3             15               150
4804.5             mase više            mase
4810.31         15               150
4814.20         s licem             s licem,
4814.30         s paralelne           u paralelne
4823.40         Role,listovi i kolutovi     Kolutovi,listovi i diskovi
4907.00         namjenjene           namjenjene da budu u
                                opticaju u zemlji namjene
4908.901            tiskanej            tiskanje
5402.32         žici od             žici više od
5407.60         nestrukturiranih        neteksturiranih
5503.90         0stali:             Ostala
5606.00         repa              repa; žanila predivo (uključujući
                flokirano ženila predivo);   čipkasto predivo
                efektno         
5702.10         "šumarak"            "šumaks"
5801.21         od               do
5802.20         materijala           tekstilnog materijala
5907.00         tkanine ateljea         tkanine za atelje
5910.00         vrpce              trake
                i drugim            ili drugim
6113.00         59.03-.             59.03,
6701.00         od tar. broja          iz tar. broja
6812.10         mješavina            mješavine
6903.203            pepne              čepne
7002.32         5.10-6             5 x 10
7013.32         5.10-6             5x 10
7017.20         5.10-6             5 x 10
7110.3             Radij:             Rodij:
7114.20         osnovnih            neplamenitih
7201.10         od               do
7202.30         Ferosilkomangan     Ferosilikomangan
7208.3             veće od 3 mm i     3 mm i veće i
7208.44         u                i
7209.2             kelotima            kolutima
7211.191            Ž                Č
7211.30         355 MPA         355 MPa
7211.301            1220              Č-1220
7216.501            profili(bulb)          prifili
7225.10         silicija i               silicijeva
7306.202            3 1/2              3 1/2"
7403.29         predlegure           predlegura
8104.11         s odjelom            s udjelom
8304.00         štampanje            štambilje
8305.10         listovima za          listovtma ili za
8305.90         uključujući i          uključujući
8408.203            2555              2500
8410.11         100               1000
8417.20         koks              keks
8423.30         u vreče             u vrećice
8428.10         sklopovi            skipovi
8429.30         Kreperi         Skreperi
8429.405            valjci             valjci sa čeličnim kotačima
8429.406            (jež zupci) sa čeličnim     (jež zupci)
                kotačima
8429.526            ostali             bageri
8429.527            ostali             bageri
8429.528            ostali             bageri
8431.31         sklopove            skipove ,
8441.30         štanicla                škanicla
8462.3             za pro-smicanjem:        za prosjecanje i sječenje
                sijecanje i sječenje      smicanjem.
8482.31         upravljanje:          upravljane:
8463.301            izradu             izradu spiralnih opruga
8463.302            djelova žice spiralnih     djelova od žice
                opruga
8471.91         jedinice, izlazne jedinice   jedinice
8473.21         8740.10         8470.10
8517.10         telefoni                (telefoni)
8537.10         100               1000
8801.102            na               za
8602.909            ostlo              ostalo
8703.22         100               1000
8703.32         500               1500
8705.907            radio stanice          radionice
8706.00         i                iz
8708.60         njihovi             i njihovi
8710.00         vozila             motorna vozila
8716.10         i kampiranje          ili kampiranje ,
8718.909            ostalo             ostali
8801.901            baloni             baloni i
8904.00         (gurači) preko 441kw      (gurači):
9011.10         Stetoskopski          Stereoskopski
9022.2             radiografiju i         radiografiju ili
9026.203            neelektričnii          neelektrični
9032.81         i                ili
9105.11         uz               iz
9502.10         neobučane            neobučene
9602.00         rezbarni            rezbareni
                obraćena            obrađena
9603.40         č9603.30            9603.30
9606.10         Drikeri             Drukeri
9613.10         puniti             ponovo puniti
9706.00         starine             (starine),
04.02              nekoncenlnrani i bez      koncentrirani ili sa
                dodanog         sadržajem dodanog
04.03              kiselo vrhnje          kiselo mlijeko,vrhnje
10.01              napolica            suražica
11.03              awekrupa            Prekrupa
12.12              untybus         intybus
19.05              kruh,i.slični proizvodi     kruh,peciva,kolaći,biskviti i
                začinjeni đumbirom       ostali pekarski proizvodi s
                                dodatkom kakaa ili bez
                                dodatka kakaa,hostija
                                (nafora.),kapsule za
                                farmaceutske proizvode,
                                oblate,rižin papir i slični
                                proizvodi:
20.02              u Octu             u octu ili octenoj kiselini
22.07              elitni (u 1.i 3.redu)      etilni
28.15              soda) ž,            soda);
                kalijev,karbonat        kaustična potaša
28.24              oksid ,             oksidi;
28.29              kloriti i perkloriti      klorati i perklorati
                perborati            perbromati;
28.31              Ditiomiti i sulfokilati     Ditioniti i sulfoksilati
28.35              fosfomati            fosfonati
28.41              Okisoli i perokisoli      Oksi i peroksi soli
28.43              Kovina             Kovina,kemijski određeni ili
                                neodređeni; amalgami
                                plemenitih kovina:
29.05              talogeri            halogeni
29.14              ketonski            ketoni
29.16              aciklične kiseline       aciklične
29.23              Kvartnerne           Kvarterne
29.24              ugljene             ugljične
29.36              vitamini međusobne       vitamini i međusobne
32.02              štavljenje; bez,            štavljenje,bez
33.01              concretes            "concretes"
34.02              uključujući pomoćne       (uključujući pomoćne
                preparate            preparate za pranje) i
                                preparati za čiščenje
36.06              Feroceri            Ferocerij
38.05              paracimeni           para-cimeni
38.10              lemljenje i paste        lemljenje i zavarivanje;
                                prašci i paste
38.17              alkilbanzoli          alkilbenzoli
                ili               ili 29.02
39.07              spoksidne            epoksidne
39.16              ili               ali
39.22              umvaonici            umivaonici
39.26              39.10              39.01
42.02              kupovanje;           kupovanje; novčanici za
                                papirni novac;
42.06              žila              tetiva
43.02              repove             repove, šape
44.01              oblicima            oblicama
44.18              ostali             ostali drveni
54.02              cediteksa            deciteksa
54.04              55               5
55.05              ili sintetičkih, ili      ili sintetičkih
                sintetičkih
57.02              pokrivači            pokrivači, tkani
                "šumrak" "karamani"       "šumaks", "karamini"
58.02              tkanine             tkanine, osim uskih tkanina
58.07              i određene oblike ili      u određene oblike ili veličine,
                veličine, nevezani       nevezeni
58.08              nevezani            nevezeni
61.01              61.02              61.03
62.01              62.02              62.03
62.07              spavačice, gačice        spavaćice
                                (kilote), spavačice
62.17              62.12;             62.12:
63.04              94.04              94.04:
65.07              unutrašnje opšivanje:      unutrašnje opšivanje,
67.02              cijveća             cvijeća
68.12              68.111 ili           68.11 i
68.15              i                ili
70.02              tar. broja 70.17)        tar. broja 70.18)
71.03              privremeno nenanizano  privremeno nanizano
71.08              platinirano           (ukljućujući platinirano)
71.14              metala             neplemenitih kovina
72.11              mmje              manje
72.14              uskukane            usukane
75.01              međuproizvodi          međuproizvodi metalurgije
                                nikla:
81.05              uključujući           kobalt i proizvodi od kobalta,
                                uključujući
81.12              nafnij             hafnij
                niobij, (kolumbij)       niobij (kolumbij)
84.31              83.30              84.30
84.38              pripremu ili          pripremu, ili proizvodnju hrane
84.59              Alatni strojevi         Alatni strojevi za obradu kovina
                za bušenje,           za bušenje, glodanje,
84.61              brušenje zupčanika       brušenje zupčanika ili
                                dovršavanje zupčanika
84.62              slobodnim kovanim        slobodnim kovanjem ili
                kovanjem u kalupu        odsjecanje
                odsjecanjem
84.63              metala sinterovanih       metala, sinteriranih
84.66              od               do
85.05              dizanje;            dizanje; elektromagnetske
                                spojnice i kočnice:
85.15              sinterovanih          sinteriranih
90.01              ukljućujući kontaktne      (ukljućujući kontaktne leće)
                leće
90.11              mikrofotografiju        mikrofotografiju,
                                mikrokinematografiju
90.21              tračnice            šine
90.26              mjerila količine topline,    mjerila količine topline),
96.09              96.08              96.08)
96.13              kremom         kremena
96.14              za               za cigare ili
_____________________________________________________________________________
Tarifna             u koloni 2 umjesto           treba stajati
oznaka
_____________________________________________________________________________
0802.90         0802.00             0803.00
0807.10         0807.90             0807.20
0811.902            0811.904                0811.903
2613.10         2613.20             2613.90
2804.90         2905.1                 2805.1
2835.2             2835.10             2835.21
2848.10         2848.20             2848.90
2903.69         29.03.691                2903.691
2921.441            2921.499                2921.449
2937.912            2937.912                2937.913
3211.00         3213.10             8212.10
3605.00         3607.10             3606.10
4910.00         491111.00                4911.00
5911.90         5911.201                5911.901
6402.9             6402.01             6402.91
7011.20         7011.30             7011.90
7018.101            7018.102                7018.109
7209.41         7208.42             7209.42
7318.2             7318.21             7318.21
7325.91         73125.99                7325.99
8306.21         8306.2                 8306.29
8404.20         8405.90             8404.90
8406.191            8405.192                8406.192
8422.19         8422.19             8422.20
8423.909            8421.10             8424.10
8428.319            8423.32             8428.32
8429.406            8422.409                8429.409
8440.10         8440.20             8440.90
8451.50         8451.501                8451.80
8451.80         8451.509                8451.90
8462.31         8463.311                8462.311
8462.91         8641.99             8462.99
18464.20            8464.91             8464.90
8482.30         8482.400                8482.40
8501.53         8501.5                 8501.6
8528.102            8528.201                8528.20
8545.199            4545.20             8545.20
8607.9             8607.92             8607.91
8703.232            8723.233                8703.233
8703.246            8704.247                8703.247
8704.101            8703.102                8704.102
8704.321            8703.322                8704.322
9105.11         9105.2                 9105.19
9608.91         9608.9111                9608.911
9703.00         9707.00             9704.00U koloni 2 uz tar. broj 28.03 treba stajati tar. oznaka 2803.00 a uz tar broj 86.05 tar. oznaka 8605.00

U koloni 2 ispred tar. oznake 8407.101 treba stajati 8407.10

U koloni 2 iza tar. oznake 2828.10 brišu se tar. oznake 2828.90, 2828.901, 2828.902; te odgovarajući tekst tih oznaka u kol. 3 i 4, iza tar. oznake 5503.90 brišu se tar. oznake 5503.40 i 5503.90 te odgovarajući tekst, a iza tar. oznake 8462.3 brišu se tar. oznake 8462.311 i 8462.319 te odgovarajući tekst.

U koloni 1 ispred tar. oznake 0205.00 treba stajati 02.05

U koloni 1 ispred tar. oznake 1804.00 treba stajati 18.04

U koloni 1 ispred tar. oznake 1805.00 treba stajati 18.05

U koloni 1 ispred tar. oznake 4911.00 treba stajati 49.11

U koloni l ispred tar. oznake 6308.00 treba stajati 63.08

U koloni 1. iza tar. br.15.06 umjesto 5.07 treba biti 15.07.

U koloni 1. iza tar. broja 28.04 umjesto 29.05 treba biti 28.05.

U koloni 1. ispred tar. oznake 3817.10 treba brisati broj 29.01.

U koloni 4 treba upisati S1 u tar. oznakama: 0306.29, 0307.99, 1209.24,1803.20; 2804.10, 2908.909, 2918.299, 2922.5005, 3705.209, 4809.10, 7602.00, 8414.609, 8414.809, 8415.829, 8415.831, 8429.405, 8441.10, 8482.29, 8471.925, 8482.201, 8536.41, 8536.49 i 8703.339.

U koloni 4 treba upisati br. 15 u tar oznaci 2402.90.

U koloni 4 treba upisati br. to u tar. oznaci 6104.62.

U koloni 4 treba upisati br. s u tar. oznakama 0401.10 i 6406. 10

U koloni 4 treba upisati br. 5 u tar. oznakama 1602.50,1704.10, 2207.209, 2942.001, 3215.19.

U koloni 4 treba upisati br. 4. u tar. oznakama 1703.909, 3907.919,

3908.901 i 8716.10.

U koloni 4 treba upisati br. 3 u tar. oznakama 2523.299, 2524.009 i 7116.10.

U koloni 4 treba brisati SI u tar. oznakama 2701.19, 2710.02, 2710.03, 2711.1, 2711.19, 2711.2, 2811.1, 2917.11, 2918.29, 2929.10, 8517.82, br. 8 u tar. oznaci 0201.10 i br. 5 u tar. oznaci 3215.1.

U koloni 4 u tar. oznaci 2903.61 umjesto 33 treba biti 3, a u tar. oznaci 5609.00 umjesto 17 treba biti 4.

Klasa: 413-01 /91-01 /05

Zagreb, 23. travnja 1992.

Tajnik Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.