Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 25.04.1992 Odluka o prestanku važenja Odluke o povratu carinskih, poreznih i drugih pristojbi i o drugim mjerama za poticanje izvoza
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 7. stavak 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91) a u svezi sa člankom 76. stavak 4. i 5. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", broj 63/89 i 11/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 24. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o prestanku važenja Odluke o povratu carinskih, poreznih i drugih pristojbi i o drugim mjerama za poticanje izvoza

I.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o povratu carinskih, poreznih i drugih pristojbi i o drugim mjerama za poticanje izvoza ("Službeni list SFRJ", broj 88/89, 3/90, 17/90, 28/90, 41/90, 63/90, 15/91, 53/91, 57/91 i 59/91).

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 412-05/92-01/01

Urbroj : 5030112-92-2

Zagreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.