Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 25.04.1992 Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena naftnih derivata
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine". broj 60/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena naftnih derivata

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povećanjem cijena naftnih derivata u skladu s odlukom generalnog direktora INE od 24. travnja 1992. godine o prodajnim cijenama naftnih derivata u prometu.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-05/91-01/12

Urbroj : 5030116-92-6

Zagreb, 24. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.