Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 25.04.1992 Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 86. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", broj 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

NAREDBU

o visini naknade za izdavanje svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja

I.

Za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja plaća se naknada za svaku vrstu i kategoriju životinja u visini i to za:

1. kopitare:

- konja 255 HRD

- ždrijebe do tri mjeseca starosti 85 HRD

- magarca, mazgu i mulu 25 HRD

2. papkare :

- govedo 255 HRD

- tele do tri mjeseca starosti 85 HRD

- ovce i kozu 17 HRD

- janje i jare do dva mjeseca starosti 9 HRD

- svinju 25 HRD

- svinju do dva mjeseca starosti 9 HRD

3. perad:

- jednodnevnu perad 1 HRD

- brojlere 1 HRD

- ostalu perad 1 HRD

4. psa 43 HRD

5. mačku 43 HRD

6. kuniće:

- kunića za rasplod 4 HRD

- kunića mladog 1 HRD

7. pčele (po košnići) 17 HRD

8. ribe (iz uzgajališta po kg) 1 HRD

9. puževe (iz uzgajališta po kg) 1 HRD

10. divljač:

- krupna divljač

- dlakava 85 HRD

- pernata (tetrijeb, droplja, orao) 43 HRD

- sitna divljač

- dlakava 51 HRD

- pernata

- do deset dana starosti 1 HRD

- ostala 1 HRD

II.

Stupanjem na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinja ("Narodne novine", broj 60/91).

III.

Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/92-01/50

Urbroj : 525-01-92-1

Zagreb; 20. travnja 1992. ,

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.