Zakoni i propisi - Pravni savjeti 24 25.04.1992 Odluka o plaćanju članskog doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 76. Statuta Hrvatske gospodarske komore, Skupština Hrvatske gospodarske komore na 2. sjednici 15. travnja 1992. donosi

ODLUKU

o plaćanju članskog doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori u 1992. godini

Članak 1.

Članski doprinos Hrvatskoj gospodarskoj komori plaćaju:

1. poduzeća, banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje i reosiguranje i zadruge (u daljnjem tekstu: obveznici doprinosa), i

2. Savez udruženja hrvatskih obrtnika.

Članak 2.

Obveznici doprinosa plaćaju doprinos po stopi od 0,40 posto.

Članak 3.

Obveznici doprinosa za koje je u članku 2. ove odluke utvrdena stopa obračunavaju doprinos primjenom te stope na osnovicu koju čine ostvarene bruto plaće i naknade a mjesečne iznose doprinosa uplaćuju na račun broj: 30102637-3567 - Hrvatska gospodarska komora - kod Službe društvenog knjigovodstva, na dan uplate poreza i doprinosa iz plaća.

Obveznici doprinosa koji nemaju iskazane obračunane i isplaćene plaće, a iskazuju prihod uplaćuju 0,10 posto od ostvarenog prihoda Uplata se vrši posljednjeg dana mjeseca za tekući mjesec, na račun iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4:

Savez udruženja hrvatskih obrtnika plaća doprinos po stopi od 10 posto, a osnovica je prihod koji ostvari od doprinosa svojih članova.

Članak 5.

Nadzor nad naplatom doprinosa obavlja Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. sijećnja 1992. godine.

Broj : 1-55-152/4-1992.

Zagreb, 15. travnja 1992.

Predsjednik

Ivića Gaži, dipl. inž., v.r


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">