Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 21.04.1992 Odluka o izmjeni Odluke o načinu formiranja cijena pšenićnog brašna, krupice i kruha
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 17. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu formiranja cijena pšenićnog brašna, krupice i kruha

I.

U Odluci o načinu formiranja cijena pšenićnog brašna, krupice i kruha ("Narodne novine", br. 67/91 i 6/92) u točki I. stavak 2. mijenja se i glasi: "Najviša cijena pšenice iz stavka 1. ove točke iznosi: za regiju I. 8,40 hrvatskih dinara/kg, za regiju II. 9,00 hrvatskih dinara/kg i za regiju III.10,50 hrvatskih dinara/kg".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u -Narodnim novinama".

Klasa: 307-01 /92-01 /08

Urbroj : 5030112-92-1

Zagreb, 17- travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.