Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 21.04.1992 Odluka o visini doprinosa u korist Hrvatskog Crvenog križa
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 16. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine". broj 61/91) i članka 23 stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 4 t /90, 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 17. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o visini doprinosa u korist Hrvatskog Crvenog križa

I.

Doprinos u korist Hrvatskog Crvenog križa po članku 16. stavku 1. točki 1. i 2. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ("Narodne novine", broj 61/91) u Tjednu Crvenog križa i Tjednu borbe protiv tuberkuloze plaća se:

1. Na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međunarodnom zračnom, željezničkom, brodskom i autobusnom prometu

- osim u gradskom prometu

- na putničku kartu do 100 HRD 5 HRD

- na putničku kartu preko 100 do 250 HRD 10 HRD

- na putničku kartu preko 250 do 500 HRD 15 HRD

- na putničku kartu preko 500 HRD 20 HRD

Na povratne putničke karte doprinos se naplaćuje samo za jedan smjer (jedna doplatna marka)

2. Na poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, osim novina i časopisa plaća se doprinos u korist Hrvatskog Crvenog križa u visini od 50% od nominalne vrijednosti poštanske marke za pošlanske pošiljke do 20 grama u unutarnjem prometu.

II.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o visini doprinosa u korist Crvenog križa Hrvatske ("Narodne novine", broj 18/89 i 5/90).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 411-08/92-01 /01

U rbroj : 5030104-92-1

Zagreb, 17. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.