Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 21.04.1992 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1992. godinu ("Narodne novine", br. 18/92), Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske, na 22. sjednici, održanoj 8. travnja 1992 godine, donijela je

ODLUKU

o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna

I.

Za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Državnog proračuna kojima se ti troškovi priznaju u materijalne troškove, određuje se visina dnevnice za službeno putovanje i visina naknada koje mogu isplaćivati dužnosnicima i djelatnicima prema važećim propisima.

II.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji iznosi 800 dinara. Troškovi noćenja, prema priloženom računu, priznaju se u punom iznosu osim za noćenje u hotelu kategorije "de luxe", za koje se priznaje visina cijene noćenja u hotelu A kategorije u mjestu noćenja.

III.

Naknada troškova odobrenog korištenja automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe - po prijeđenom kilometru iznosi 20 dinara.

lV.

Naknada za povećane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana - terenski dodatak, koji isključuje pravo na dnevnicu i naknadu za odvojeni život od obitelji, dnevno iznosi 800 dinara.

V.

Naknada za odvojeni život od obitelji, uz iskljućenje prava na dnevnicu za obavljanje službenih poslova u mjestu prebivališta obitelji, mjesećno iznosi 7 000 dinara. Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% određene visine naknade kad je korisniku naknade, po odobrenju nadležnog tijela, osiguran smještaj (u hotelu ili drugdje), na teret korisnika Državnog proračuna.

VI.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 121-01 /92-01 /01

Zagreb, 8. travnja. 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Zamjenik predsjednika Administrativne komisije

Nino Vedriš, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.