Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 21.04.1992 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO INOZEMNIH POSLOVA

Na temelju članka 44. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 53/91), ministar inozemnih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske

Članak 1.

U članku 4., stavak 1., točka 2. Pravilnika o diplomatskim i službenim putovnicama i vizama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 4/92 i 11/92) iza zareza na kraju rečenice dodaju se rijeći: "te djelatnicima u Uredu predsjednika Republike Hrvatske koji obavljaju diplomatske i političke poslove,".

Članak 2.

U članku 7., stavak 1., točka 1., u drugom redu iza rijeći "Hrvatske" dodaje se zarez i riječi: "djelatnicima u Uredu predsjednika Republike Hrvatske i pripadnicima osobnog osiguranja predsjednika Republike Hrvatske".

Članak 3.

U članku t 1., stavak 1., točka 3., u drugom redu iza riječi "Hrvatske" dodaju se rijeći: "i djelatnicima u Uredu predsjednika Republike Hrvatske".

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave. Klasa:516

Urbroj : 521-0501 /91-2179

Zagreb, 13. travnja 1992.

Ministar inozemnih poslova

dr. Zvonimir Šeparović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.