Zakoni i propisi - Pravni savjeti 23 21.04.1992 Odluka o utvrdivanju tečaja hrvatskog dinara prema stranim valutama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Temeljem članka 2. stavak 1. Uredbe o načinu utvrđivanja likvidnosti u plaćanjima s inozemstvom ("Narodne novine", br. 71/91 i 6/92) i članka 67. pod 26) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske, na 5. sjednici održanoj 17. travnja 1992. godine, donio je

ODLUKU

o utvrdivanju tečaja hrvatskog dinara prema stranim valutama

I.

Tečaj hrvatskog dinara prema stranim valutama koji se primjenjuje od 18. travnja 1992. godine utvrđuje se prema tečajnoj listi koja je sastavni dio ove odluke.

II.

Tečajna lista poćevšt od 18. travnja 1992. godine utvrđivat će se svakog radnog dana ovisno o promjeni intervalutarnih odnosa u odnosu na njemačku marku (DEM) kao referentnu valutu.

III.

Kupovni i prodajni tečaj hrvatskog dinara prema slovenskom tolaru i drugim valutama republika bivše jugoslavenske federacije utvrduju banke ovlaštene za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O. br: 21/92. Zagreb, 17. travnja 1992.

NARODNA BANKA HRVATSKE

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čićin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.