Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 17.04.1992 Odluka o razrješenju potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 6. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i članka 35. Poslovnika Sabora Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske na skupnoj sjednici Društveno-političkog vijeća, Vijeća općina i Viječa udruženog rada 9. travnja 1992, donio je

ODLUKU

o razrješenju potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske

Razrješava se dužnosti potpredsjednika Sabora Republike Hrvatske VLADIMIR ŠEKS, dipl. iur., na vlastiti zahtjev, radi odlaska na drugu dužnost.

Klasa: 080-02/92-04/02

Zagreb, 9. travnja 1992.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Sabora dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.