Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 17.04.1992 Naredba kojom imenujem generala zbora Janka Bobetka za zapovjednika svih postrojbi hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 52. stavka 1. točke 1. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91. i 53/91) a s obzirom na izvanredne prilike u svezi eskalacije rata u Bosni i Hercegovini što ugrožava i granična područja Republike Hrvatske donosim

NAREDBU

kojom imenujem generala zbora JANKA BOBETKA za zapovjednika svih postrojbi hrvatske vojske na južnom bojištu od Splita do Dubrovnika.

U tom smislu podređuju mu se sva zapovjedništva navedenog sektora uključujući i one iz Hrvatske ratne mornarice. Iz njihova sastava oformit će prema potrebama i stožer južnog bojišta. Ova naredba stupa na snagu odmah.

Broj: PA 7-28/ 1-82

Zagreb, 10. travnja 1992,

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.