Zakoni i propisi - Pravni savjeti 22 17.04.1992 Odluka o osnivanju Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske i imenovanju članova Odbora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 41/90 8/91, 14/91., 53A/91 i 9/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 8. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o osnivanju Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske i imenovanju članova Odbora

I.

Osniva se Odbor za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske protiv kojih se vodi sudski postupak zbog sudjelovanja u obrani Republike Hrvatske pred sudom izvan Republike Hrvatske, te pred sudovima koji nelegalno djeluju na teritoriju Republike Hrvatske.

II.

Uz pravnu pomoć osobama iz članka 1. Odbor će pružiti i drugu stručnu pomoć.

III.

Za članove Odbora za pravnu pomoć braniteljima Republike Hrvatske imenuju se:

1. DRAŽEN MATIJEVIĆ, odvjetnik iz Osijeka, predsjednik Odbora,

2. KREŠIMIR ABEL, odvjetnik iz Zagreba,

3. RATKO ŽURIČ, odvjetnik iz Zagreba,

4. dr. IVO JOSIPOVIĆ, asistent Pravnog fakulteta u Zagrebu, tajnik Odbora,

5. dr. IVAN ŠIMONOVIĆ, docent Pravnog fakulteta u Zagrebu,

6. MARKO KLARIĆ, predstavnik Ministarstva obrane,

7. JOZO JURČEVIĆ, predstavnik Ministarstva pravosuđa i uprave.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 800-01/92-01/14

Urbroj : 5030115-92-1

Zagreb. 10. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.