Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Pravilnik o izdavanju dozvole stranom prijevozniku za unutarnji prijevoz stvari
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine" br. 53/91) ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o izdavanju dozvole stranom prijevozniku za unutarnji prijevoz stvari

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se kriteriji i uvjeti za izdavanje dozvole stranom prijevozniku za unutarnji prijevoz stvari između pojedinih mjesta u Republici Hrvatskoj (kabotaža).

Članak 2.

Strani prijevoznik može dobiti dozvolu za unutarnji prijevoz stvari na zahtjev domaćeg prijevoznika, domaćeg gospodarskog subjekta ili Hrvatske gospodarske komore pod slijedećim kriterijima i uvjetima:

1. da postoji reciprocitet,

2. da je zbog nedostatka odgovarajućih transportnih kapaciteta u Republici Hrvatskoj nužno da taj prijevoz obavi strani prijevoznik,

3. da gospodarske prilike u Republici Hrvatskoj zahtijevaju hitno dodatno angažiranje transportnog kapaciteta stranog prijevoznika.

Ministarstvo prometa i veza će, prije izdavanja dozvole iz stavka 1. ovoga članka, za uvjet iz točke 2. stavka 1. ovoga članka pribaviti mišljenje Hrvatske gospodarske komore.

Članak 3.

Ministarstvo prometa i veza vodi evidenciju o izdanim dozvolama iz članka 2. ovoga pravilnika. .

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/22

Urbroj : 535-01-92-2

Zagreb, 1. travnja 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.