Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Pravilnik o sadržaju izvješća Hrvatske gospodarske komore o broju iskorištenih dozvola
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROMETA I VEZA

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o prijevozu u međunarodnom cestovnom prometu ("Narodne novine", br. 53/91) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/78, 29/85, 48/85, 41/90, 47190 i 53A/91) ministar prometa i veza donosi

PRAVILNIK

o sadržaju izvješća Hrvatske gospodarske komore o broju iskorištenih dozvola

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj pisanog izvješća o broju iskorištenih dozvola i to prema vrsti prijevoza po pojedinim zemljama, graničnim prijelazima i korisnicima dozvola (u daljem tekstu : izvješće) koji Hrvatska gospodarska komora mjesečno, polugodišnje i godišnje za proteklo razdoblje podnosi Ministarstvu prometa i veza.

Članak 2.

Obrazac sadržaja izvješća iz članka 1. ovoga pravilnika tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Hrvatska gospodarska komora dostavljat će Ministarstvu prometa i veza mjesečno izvješče do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, polugodišnje izvješće do 31. srpnja, a godišnje izvješće do 31. siječnja naredne godine.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/92-02/21

Urbroj : 535-01-92-2

Zagreb, 1. travnja 1992.

Ministar prometa i veza

prof. dr. Josip Božičević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

IZVJEŠTAJ o broju iskorištenih dozvola po korisnicima dozvola, vrsti prijevoza, državama i graničnim prijelazima za razdoblje od__________________ do_________________
__________________________________________________________________________________
Red   naziv  naziv      korisnik    šifra  vrsta          broj dozvola - komada
broj  države graničnog    dozvole doz.  prijevoza
        prijelaza                        planirano    primljeno-   izdano
                                            podignuto
__________________________________________________________________________________
1    2    3        4        5    6        7        8        9
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
iskorišteno   neiskorišteno  respoloživo   primjedba
                u narednom
                razdoblju
__________________________________________________________________________________
10       11       12       13
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
                                    Potpis ovlaštene osobe