Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Odluka o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE

Na temelju članka 184. stavka 2. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", br. 26/83, 5/86, 42/87, 34/89, 57/89, 40/90 i 9/91 ) i članka 6. točke 1. Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), Upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske, na sjednici održanoj 13. veljače 1992. donosi

ODLUKU

o dopuni Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

Članak 1.

U Statutu Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske ("Narodne novine", broj 58/90), iza članka 30. dodaje se novi članak 30a. koji glasi:

"Članak 30a.

(1) Slobodna sredstva Republičkog fonda mogu se tijekom godine kratkoročno pozajmljivati pravnim osobama uz primjerene garancije.

(2) O korištenju sredstava iz stavka 1. ovoga članka odlučuje i zaključuje ugovore direktor Republičkog fonda.

(3) Direktor Republičkog fonda dužan je podnositi izvješća o korištenju sredstava iz stavka 1. ovoga članka Upravnom odboru na svakoj narednoj sjednici za proteklo razdoblje."

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 142-13/92-01/270

Urbroj : 324-99-01/1-92

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

dr. Stjepan Biažinkov, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.