Zakoni i propisi - Pravni savjeti 21 09.04.1992 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi članka 22. Statuta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske broj: 025-04/91-02/34, Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 14. sjednici održanoj 19. veljače 1992. godine, donio je

PRAVILNIK

o izmjeni i dopuni Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

Članak 1.

U Pravilniku o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine", broj 55/80, 5/91,14/91 i 27/81) u članku 46. dodaju se dvije stavke koje glase: "Osiguraniku, koji je zbog provođenja terapijskog ili rehabilitacijskog liječenja morao više puta putovati iz mjesta rada, odnosno boravka do najbližeg lijećnika, odnosno organizacije zdravstva u drugom mjestu, pripada naknada za troškove prijevoza i u slučaju kada je udaljenost između tih mjesta veća od 15 km. Kada zbog terapijskog ili rehabilitacijskog lijećenja prema stavci 2. ovog članka, osiguranik mora tijekom kalendarskog mjeseca putovati više od 20 puta ili kada bi troškovi prijevoza putovenja bili veći od cijene mjesečne karte, osiguraniku pripada pravo na mjesečnu pokaznu kartu, odnosno karnet kartu."

Članak 2.

U članku 56. Riječi: " u iznosu od 500,00 dinara", zamjenjuju se riječima: "u visini iznosa zajamčenog osobnog dohotka u Republici, važećeg za mjesec u kojem je osiguranik umro".

Članak 3.

Ovlašćuje se Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske da utvrdi i objavi pročišćeni tekst Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim noviname".

Klasa: 025-04/92-01/04

Urbroj : 338-24-92-1

Zagreb, 13. veljače 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.