Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 08.04.1992 Pravilnik o dopunama Pravilnika o izvršavanju vojne obveze i civilne službe
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 114, 123. i 135. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91, 53A/91 i 73/91), ministar obrane donosi

PRAVILNIK

o dopunama Pravilnika o izvršavanju vojne obveze i civilne službe

Članak 1.

U Pravilniku o izvršavanju vojne obveze i civilne službe ("Narodne novine", br. 63/91 i 12/92) u članku 30. dodaje se točka 7. koja glasi: "ocjenjuje sposobnost za vojnu službu vojnika za vrijeme služenja vojnog roka..

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 80/92-01/08

Urbroj : 512-06-01-92-01

Zagreb. 31. ožujka 1992.

Ministar obrane

Gojko Šušak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.