Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 08.04.1992 Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-175/1991. od 4. ožujka 1992.
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske, na sjednici 4 ožujka 1992. godine, donio je ovo

RJEŠENJE

1) Odbacuje se ustavna tužba R S. iz Splita, Lazarica 22

2) Ovo rješerije objavit će se u "Narodnim novinama".

Obrazloženje

R. S. osporava valjanost rješenja Općinskog suda Split br. II-P. 34/91. od 4. srpnja 1991. godine i rješenja Okružnog suda Split br. Gž-3715/91 od s. studenog 1991. godine. Ovim rješenjem je pravomoćno utvrđeno da je R. S. smetao Radnoj organizaciji "Jadro", Split u posljednjem mirnom posjedu poslovnoga skladišnog prostora u zgradi Lazarica 16, s tim što je srušio zid koji dijeli njegov stambeni prostor od poslovnog prostora Radne organizacije "Jadro". Samovoljno je zauzeo 60 m2 poslovnog prostora koji sada koristi kao svoj povećani stambeni prostor. Nezadovoljan ovakvim ishodom postupka smetanja posjeda uputio je ovom Sudu ustavnu tužbu, u kojoj predlaže da se ukinu sudbena rješenja.

Ustavni sud Republike Hrvatske je, na sjednici 4. ožujka 1992. godine. ocijenio da su se stekle pretpostavke za odbačaj ove ustavne tužbe.

Ustavni sud u smislu svoje nadležnosti iz odredbe članka 125. al. 3 - štiti ustavne slobode i prava čovjeka i građanina, a u skladu s odredbama ·Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( "Narodne novine", br 13/91). Prema ovim odredbama svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene, upravne vlasti ili drugih tijela koja imaju javne ovlasti povrijeđeno jedno od Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina. Pri tome prethdno mora biti iscrpljen drugi dopušteni pravni put (čl. 28. Ustavnog zakona) i održan rok od mjesec dana od dana primitka sporne odluke (ČI. 29. Ustavnog zakona.)

U konkretnom slučaju tužba je podnesena u roku, te je korišten i iscrpljen predviđeni pr-avni put Nije, medutim, ispunjena bitna pretpostavka za raspravljanje na osnovi ustavne tužbe, a to je da nije navedeno, niti se iz tužbe može zaključiti, da je rješenjima Općinskog i Okružnog suda u Splitu povrijeđeno jedno od ustavnih prava i sloboda tužitelja. O tužbi, u kojoj nije argumentirana tvrdnja o povredi određenoga ustavnog prava ili slobode, Ustavni sud ne može raspravljati. Objava ovog rješenja se temelji na odredbi članka 20. stavak I. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Iz navedenih razloga odlučeno je kao u izreci.

Broj: U-III-175/1991.

Zagreb, 4. ožujka 1992.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik

Jadranko Crnić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.