Zakoni i propisi - Pravni savjeti 20 08.04.1992 Podatak o prosjećnoj mjesečnoj bruto plaći po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SLUŽBA DRUŠTVENOG KNJIGOVODSTVA

Temeljem članka 3. stavka 7. Zakona o računovodstvu koji je preuzet kao republički propis člankom 1. stavak 1. točka 25. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, ("Narodne novine", br. 53/91), Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske objavljuje

PODATAK

o prosjećnoj mjesečnoj bruto plaći po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za 1991. godinu

Prosječna mjesečna bruto plaća po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za 1991 godinu iznosi 13.341 HRD.

Napomena: Prosječna mjesečna bruto plaća po djelatniku izračunava se temeljem iskazanih podataka na oznakama za automatsku obradu podataka u stupcu 6 obrasca - Tromjesečni izvještaj po godišnjem obračunu za 1991. godinu, prema formuli:

962 / 963: 12 mjeseci. 963

Klasa: 952-01/92-01/02

Urbroj : 321-02/2-92-1

Zagreb, 3: travnja 1992.

Generalni direktor Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske

mr. Bogomil Cota, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.