Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 02.04.1992 Odluka o utvrdivanju ukupne vrijednosti izvoza i uvoza za sajamsko kompenzacijske poslove u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 31. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Službeni list SFRJ", br. 63/89, 11/91) i članka 1. točke 19. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti flnancija koji se u Republici primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. travnja 1992. donijela je

ODLUKU

o utvrdivanju ukupne vrijednosti izvoza i uvoza za sajamsko kompenzacijske poslove u 1992. godini

I.

Ukupna vrijednost izvoza jednaka je ukupnoj vrijednosti uvoza robe i po pojedinim sajmovima iznosi:

1. Sajam Alpe Adria, Italija 10.000,000.000 Lit

2. Sajam Centrojug, Italija 10.000,000.000 Lit

3. Sajam Graz, Celovec, Eisenstadt, Innsbruck, Beč, Linz i Alpe Adria Austrija 200,000.000 Asch.

II.

Izvoz i uvoz robe u okviru sajamsko kompenzacijskih poslova obavljat će se u skladu s propisanim oblicima izvoza i uvoza.

III.

Ovlaštene banke dostavljat će tromjesečne izvještaje o izvršenim plaćanjima i naplati, a Carinska uprava Republike Hrvatske o izvršenom uvozu i izvozu Ministarstvu trgovine i Hrvatskoj gospodarskoj komori.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 420-04/92-01/02

Ur broj : 5030 11 6-82-4

Zagreb, 2. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.