Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 02.04.1992 Odluka o zaštitnoj cijeni sirovog duhana roda 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o zaštitnoj cijeni sirovog duhana roda 1992. godine

I.

Poduzećima i drugim pravnim osobama te individualnim poljoprivrednicima koji proizvode i prodaju sirovi duhan, osigurava se, za sirovi duhan roda 1992. godine. zaštitna cijena u prosjeku od 186 hrvatskih dinara po kilogramu.

II.

Cijena iz točke I. ove odluke odnosi se na vrste, tipove i klase sirovog duhana sukladno važećim mjerilima za klasifikaciju duhana.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-04/92-01/07,

Urbroj : 5060116-92-7

Zagreb, 2. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.