Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 02.04.1992 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za korištenje voda
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 134. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj. 53/90, 9/91 i 61/91), VIada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. travnja 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za korištenje voda

I.

U Odluci o visini naknade za korištenje voda ("Narodne novine", broj 15/91) u točki III. stavku 1. riječi "5 dinara" zamjenjuju se riječima "10 hrvatskih dinara".

II.

U točki V. podtočka 1. mijenja se i glasi: "za gradnju vodoopskrbnog sustava Istre

- vodovoda Butoniga - na području općina Buje, Buzet, Pazin, Pula, Poreč i Rovinj

a) za potrošnju u domaćinstvu 21 hrvatski dinar

b) za ostale potrošaće 30 hrvatskih dinara

U podtočki 2. riječi "7,00 dinara" zamjenjuju se riječima "14 hrvatskih dinara".

U podtočki 3. riječi "5,75 dinara. zamjenjuju se riječima "13 hrvatskih dinara".

Iza podtočke 3. dodaju se podtočke 4. i 5. koje glase: "4. za vodu iz vodoopskrbnog sustava isporučenu potrošaćima s područja općine Šibenik

a) za potrošnju u domaćinstvu 14 hrvatskih dinara

b) za ostale potrošaće 16 hrvatskih dinara 5. za vodu iz vodoopskrbnog sustava isporučenu potrošaćima s područja općine Makarska 13 hrvatskih dinara".

III.

U točki VII. stavku 1. iznos "2,50%" zamjenjuje se iznosom "7,5%".

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-08/91-01/03

Urbroj : 5030116-92-9

Zagreb, 2. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.