Zakoni i propisi - Pravni savjeti 19 02.04.1992 Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u željezničkom prometu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Uredbe o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga ("Narodne novine", broj 60/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. travnja 1992. godine donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijena prijevoza putnika i stvari u željezničkom prometu

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povećanjem cijena prijevoza putnika i stvari u željezničkom prometu za 20% linearno na postojeće tarife koje su važeće od 3. ožujka 1992. godine.

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 341-01/92-01/04

Urbroj : 5030116-92-4

Zagreb, 2. travnja 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.