Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 15. i članka 67. stavka 1. točke 9. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske, Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 31. ožujka 1992. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", broj 73/91) u točki VI. odredbe pod 1) postotak "30%" zamjenjuje se postotkom "40%" i odredbe pod 2) postotak "70%" zamjenjuje se postotkom "90%".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 15/92.

Zagreb. 31. ožujka 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.