Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 28. i 67. stavak 1. točka 14.) Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 31. ožujka 1992. godine donio je

ODLUKU

o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1992. godini

I.

Ovlaštene banke dužne su u 1992. godini, osim najmanjeg iznosa deviza što ih moraju držati na svojim deviznim računima u inozemstvu po osnovi članka 59. Zakona o deviznom poslovanju, držati na tim računima u inozemstvu i:

1) devize u visini od najmanje 60% od ukupne devizne štednje građana prikupljene počevši od 27. IV. 1991. godine;

2) ukupan iznos povučenih, a neutrošenih deviznih sredstava iz inozemnih financijskih kredita što ih banke drže na računima izvan devizne pozicije, za vrijeme dok se ne koriste za plaćanje prema inozemstvu ili ne prodaju za dinare radi plaćanja troškova u zemlji u skladu sa sklopljenim ugovorima o kreditu.

II.

Ovlaštene banke dužne su obvezu iz točke 1. pod 1) ove odluke izvršiti najkasnije do 30. VI. 1992. godine.

III.

Banke ovlaštene za, devizno-valutne poslove u zemlji izvršavaju obvezu iz točke I. pod 1) ove odluke putem banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 16/92.

Zagreb, 31. ožujka 1992. god.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.