Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 12. i članka 67. stavka 1. točke 7. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", br. 71/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 31. ožujka 1992. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.

U Odluci o izdavanju blagajničkih zapisa ("Narodne novine", br. 73/91) u članku 2. stavku 3. brojka "8.000,000.000" zamjenjuje se brojkom "12.000,000.000".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 17/92.

Zagreb. 31. ožujka 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.