Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju točke III. stavka 3. Odluke o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br. 73/91), guverner Narodne banke Hrvatske donio je

ODLUKU

o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

I.

Narodna banka Hrvatske prodavat će blagajničke zapise izdate sukladno Odluci o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske ("Narodne novine", br: 73/91) u iznosu do 3.0 milijardi hrvatskih dinara bankama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj putem direktne ponude.

II.

Narodna banka Hrvatske, prodavat će blagajničke zapise izdate s rokom dospijeća od 7 dana i od 30 dana. Blagajnički zapisi iz stavka 1. ove točke prodavat će se bankama po kamatnoj stopi u visini 80% od važeće eskontne stope Narodne banke Hrvatske sa rokom dospijeća od 7 dana i po kamatnoj stopi u visini eskontne stope Narodne banke Hrvatske sa rokom dospijeća od 30 dana.

III.

Blagajničke zapise koje je Narodna banka Hrvatske prodala prema ovoj odluci banke, ne mogu podnijeti na naplatu prije isteka roka na koji su upisani. Izuzetno od odredbi stavka 1. ove točke. Odlukom guvernera, Narodna banka Hrvatske može otkupiti blagajničke zapise i prije isteka roka na koji su upisani, zavisno od stanja likvidnosti banaka i od tekućih monetarnih kretanja. Obveze iz blagajničkih zapisa prodanih u skladu s ovom odlukom izvršava Narodna banka Hrvatske, u roku; dospijeća tih zapisa i to isplatom glavnice i kamata, koji se računaju oddana upisa do dana dospijeća tih zapisa. Kamate se obračunavaju i plaćaju u roku dospijećaa blagajničkih zapisa; a primjenjuju se konformne stope za broj dana za koji se obračunava kamata; sukladno važečoj odluci u načinu obračuna, naplate i plaćanja aktivne i pasivne kamate, te naknade Narodne banke Hrvatske.

IV.

Banke kupuju blagajničke zapise od Narodne banke Hrvatske i to isključivo, platom sa svojeg žiro računa. Narodna banka Hrvatske će po potrebi, bankama izdavati potvrde o upisu blagajničkih zapisa. Ukoliko banka proda blagajničke zapise Narodne banke Hrvatske prije roka dospijeća drugoj banci mora o tome izvjestiti Narodnu banku Hrvatske.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 3/92.

Zagreb. 31. ožujka 1992.

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.