Zakoni i propisi - Pravni savjeti 18 31.03.1992 Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 84. točke 1. do 3. i točke 5. do 8. i točke 10. i 11. Zakona o računovodstvu ("Službeni list SFRJ", br. 12/89, 35,/89, 12/90 i 61/90) i članka 1. i 7. Zakona o preuzimanju saveznih zakonaiz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni, ("Narodne novine",br. 53/91) Republički zavod za statistiku utvrđuje

KOEFICIJENTE

porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

1. Mjesečni koeficijent porasta cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u ožujku 1992. godine u odnosu na veljaču 1992. godine je 0,200.

2. Koeficijent porasta, cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima od početka 1992. do kraja ožujka 1992. je ,641.

3. Koeficijent prosječnog mjesečnog porasta cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima od početka 1992. do kraja ožujka je 0182.

4. Koeficijent porasta cijena industrijskih proizvoda pri proizvođačima u ožujku 1992. u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 4,627.

5. Mjesečni koeficijent porasta cijena na malo u ožujku 1992. u odnosu na veljaču 1992. je 0,143.

6. Koeficijent porasta cijena na malo od početka 1992. do kraja ožujka 1992. je 0,523.

7. Koeficijent prosječnog porasta cijena na malo od početka 1992. do kraja ožujka 1992. je 0,150.

8. Koeficijent porasta cijena na malo u ožujku 1992. u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 3,502.

9. Koeficijent porasta prosjeka troškova života u Republici Hrvatskoj za razdoblje od početka 1992. do kraja ožujka 1992. u odnosu na prosjek troškova života u Republici Hrvatskoj u 1991. je 1,575.

Klasa:957-04/92-01/52

Urbroj: 555-05-03-92-01/52

Zagreb, 30. ožujka 1992.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku

dr. Jakov Gelo, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.