Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992 Odluka o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. stavak 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90. 8/91. 14/91, 53A/81 i 9/92). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. ožujka 1992. godine donijela je

ODLUKU

o provedbi Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon

I.

Ovom odlukom odreduje se da će poslove u svezi s primjenom Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine". broj 53/91) obavljati stručna služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske.

II.

Tijelo iz točke I. ove odluke određuje akontaciju mirovine i drugih primanja korisnika prava ostvarenih u Zajednici mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika osobe iz članka 3b. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja vojnih osiguranika, koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republički zakon ("Narodne novine", broj 73/91) na temelju zahtjeva i slijedećih dokumenata:

1. Izvoda iz knjige državljanstva ili domovnice koja se pribavlja pri nadležnom tijelu uprave (Ministarstvo unutarnjih poslova).

2. Dokaza da protiv korisnika nadležno tijelo nije pokrenulo postupak zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene činidbe propisanih u glavi XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske. Potvrda se pribavIja u nadležnom sudu odnosno Ministarstvu pravosuđa i uprave ili tijelu kojega odredi Vlada Republike Hrvatske.

3. Ovjerovljenog prijepisa rješenja o priznanju prava na mirovinu, novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja, invalidninu, doplatak za pomoć i njegu i doplatak za djecu.

4. Izvješća korisnika o isplati mirovine ili drugog primanja za mjesec prosinac 1991. ili koji drugi mjesec u godini 1991., koje izuzetno može zamijeniti rješenje iz prethodne, ako izvješće korisnik nije u mogućnosti pribaviti.

5. Potvrde o neprekidnom prebivalištu. Potvrda se pribavlja u Ministarstvu unutarnjih poslova u mjesno nadležnoj policijskoj upravi.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-01/92-01/04

Urbroj : 5030104-92-2

Zagreb, 18. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.