Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992 Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog prometnog čvora Čavle
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 13. Zakona o eksproprijaciji ("Narodne novine". broj 46/82, 28/87. 39/88 i 73/91), a povodom prijedloga Poduzeća za održavanje, zaštitu. rekonstrukcifu i izgradnju cesta u Hrvatskoj "Hrvatske ceste". Zagreb. Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. ožujka 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog prometnog čvora "Čavle"

I.

Utvrđuje se da je od općeg interesa izgradnja cestovnog prometnog čvora "Čavle" na području katastarske općine Cernik - Čavle.

II.

Opći interes iz točke I. ove odluke utvrđuje se temeljem Uvjeta uređenja prostora, klasa 350-05-84-02-06, od 19. veljače 1989. godine te izmjena i dopuna istih uvjeta od 2. prosinca 1991. godine, klasa 350-05/91-02/538, Izvršnog vijeća Skupštine općine Rijeka.

III.

Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-01/82-03/01

Urbroj : 5030115-82- I

Zagreb, 20. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.