Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992 Odluka o potvrdivanju dopune Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90. 8/91, 14/91, 53A/91 i 9/92) i članka 184. stavka 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ("Narodne novine", broj 40/90). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 18. ožujka 1992. godine. donijela je

ODLUKU

o potvrdivanju dopune Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

Potvrđuje se dopuna Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske donijeta na sjednici Upravnog odbora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske održanoj 13. veljače 1992. godine.

Klasa: 025-04/92-01/01

Urbroj : 5030104-92-1

Zagreb, 18. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.