Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992 Rješenje o razrešenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju kriznih štabova više općina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 23. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". broj 41/90. 8/91 i 14/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20. ožujka 1992. godine donijela je

RJEŠENJE

o razrešenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju kriznih štabova više općina

I.

Razrješuje se VLADIMIR ŠEKS funkcije povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju rada i djelovanja općinskih kriznih štabova u općinama koje obuhvaćaju policijske uprave Osiiek, Vukovar i Vinkovci.

Razrješuje se BRANKO PASECKI funkcije povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju rada i djelovanja općinskih kriznih štabova u općinama koje obuhvaća Policijska uprava Karlovac.

Razrješuje se ANTE KARIĆ funkcije povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju rada i djelovanja općinskih kriznih štabova u općinama koje obuhvaća Policijska uprava Gospić.

Razrješuje se DRAGO KRPINA funkcije povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju rada i djelovanja općinskih kriznih štabova u općinama koje obuhvaća Policijska uprava Split, Policijska uprava Šibenik i Policijska uprava Zadar.

Razrješuje se VLADIMIR GREDEIJ funkcije povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju rada i djelovanja općinskih kriznih štabova u općinama koje obuhvaćaju policijske uprave Slavonski Brod, Bjelovar i Kutina.

Razrješuje se dr. JURE BURIĆ funkcije povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordlnaciju rada i djelovanja općinskih kriznih štsbova u općinama koje obuhvaća Policijska stanica Dubrovnik.

II.

Ovo rješenje objavit će se u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-01/92-01/06

Urbroj : 5030102-92-3

Zagreb. 23. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.