Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992 Odluka o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-04/91-02/34), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 13. sjednici, održanoj 27. prosinca 1991. godine, donio je sljedeću

ODLUKU

o Popisu dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima

I.

Usvaja se Popis dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima - vremenski i kadrovski normativi (u daljnjem tekstu: vremenski i kadrovski normativi).

II.

Vremenski i kadrovski normativi primjenjuju se od 1. travnja 1992. godine. Razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine je razdoblje prilagodbe usvojenog modela

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama" a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 025-04/91-02/55

Urbroj : 338-24-91-1

Zagreb. 27. prosinca 1991.

Predsjednik Izvršnog odbora

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.