Zakoni i propisi - Pravni savjeti 15 25.03.1992. Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom đistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblja studeni 1991 - siječanj 1992. godine; listopad - prosinac 1991. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za mjesec sijećanj 1992. godine
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

OBJAVE

Na temelju člana 72. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske ("Narodnenovine", br. 35/90 i 2/92), Zajednički organ SSSH i HGK za praćenjeprovođenja i tumačenje odredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatskeobjavljuje

PODATKE

o prosječno mjesečno isplaćenom đistom osobnom dohotkupo radniku u gospodarstvu Republike Hrvatske za razdoblja studeni 1991- siječanj 1992. godine; listopad - prosinac 1991. godine i o prosječnoisplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u gospodarstvu Republike Hrvatskeza mjesec sijećanj 1992. godine

1. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u gospodarstvuRepublike Hrvatske za razdoblje studeni 1991 - siječanj 1992. godine iznosi10.968 HRD. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanjevisine izdataka prema članu 42, 43, 45, 48. i 49. Općeg kolektivnog ugovoraRepublike Hrvatske.

2. Prosječno mjesečno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u gospodarstvuRepublike Hrvatske za razdblje listopad-prosinac 1991. godine iznosi 9.903HRD. Podatak iz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanjevisine izdataka prema članu 39. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

3. Prosječno isplaćeni čisti osobni dohodak po radniku u gospodarstvuRepublike Hrvatske za mjesec siječanj 1992. godine iznosi 12.427 HRD. Podatakiz stava 1. ove točke koristi se kao osnovica za utvrđivanje visine isplateprema članu 40. Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske.

Broj : 05-464/ 1992.

Zagreb. 24. ožujka 1992.

Za Zajednički organ SSSH i HGK za praćenje provođenja

i tumačenje odredbi Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske

mr. Marija Zuber, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">