Zakoni i propisi - Pravni savjeti 14 20.03.1992 Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Uredbe o kontroli cijena odredenih proizvoda i usluga ("Narodne novine". broj 60/91), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 18. ožujka 1992. godine, donijela je

ODLUKU

o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

I.

Vlada Republike Hrvatske suglasna je s povećanjem prosječne cijene električne energije za 7% od 1. travnja 1992. godine.

II.

Tarifni stavovi za prodaju električne energije utvrđeni na temelju povećanja iz točke I. sastavni su dio ove odluke.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-02/92-01/03

Urbroj : 5030112-92-2

Zagreb. 18. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


__________________________________________________________________________
                Tarifni stav
Obračunske       Sezonski        Dnevni         Jedinica
veličine                                mjere
__________________________________________________________________________
1            2            3            4
__________________________________________________________________________
            viši          -            hrvatski dinar
kV           niži          -            hrvatski dinar
__________________________________________________________________________
                        viši          hrvatski dinar
            viši          srednji             hrvatski dinar
                        niži          hrvatski dinar
kWh _____________________________________________________________________
                        viši          hrvatski dinar
            niži          srednji         hrvatski dinar
                        niži          hrvatski dinar
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Kategorija potrošnje
                        0.4 kV
__________________________________________________________________________
                    Kućanstvo            Ostali na 0.4 kV
__________________________________________________________________________
             Potroš-    Potroš-     Mogu.  Dirigi- I        II
             nja      nja       mjer.  rana  tarifna     tarifna
110 kV 35 kV 10 kV mjere-  mjere-     3-   potroš- grupa      grupa  Javna
             na jedno-   na dvo- tarife nja               rasvjeta
             tarifnim   tarifnim
             brojilom   brojilom
__________________________________________________________________________
5    6    7    8        9        10   11   12   13   14   15
__________________________________________________________________________
568.00 673.00 936.00 71.00      71.00      71.00  71.00  238.00 238.00 769.00 -
379.00 449.00 624.00 -        -        -    -    -    -    -    -
__________________________________________________________________________
3.70  4.00  4.70  3.00      3.70      3.70  3.70  3.00  3.70  3.70  4.40
1.50  1.60  1.90  -        1.50      1.50  1.50  -    1.50  1.50
1.00  1.10  1.30  -        -        1.10  1.00  -    1.10  1.10
__________________________________________________________________________
2.50  2.70  3.20  -        -        -    -    -    -    -
1.00  1.10  1.30  -        -        -    -    -    -    -
0.70  0.80  0.90  -        -        -    -    -    -    -
__________________________________________________________________________


kWarh: Jalova energija se obračunava po članku 8. Tarifnog sustava u postocima od iznosa računa za radnu energiju i snagu zavisno od ostvarenog cos fi (potrošač može biti terećen, ali i bonificiran osim kućanstva i javne rasvjete koji su oslobođeni plaćanja jalove energije).

__________________________________________________________________________