Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Poduzeća Plovput Split
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 23. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine". br. 41/90, 8/91, 53A/91 i 9/92) i članka 5. stavka 2. Uredbe o osnivanju Poduzeća "Plovput" Split ("Narodne novine", broj 3/92), Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 2. ožujka 1992. godine, donijela je sljedeće

RJEŠENJE

o imenovanju članova Upravnog odbora Poduzeća "Plovput" Split

U Upravni odbor Poduzeća "Plovput", Split, imenuje se:

1. mr. JURAJ BUZOLIĆ

2. MLADEN RAKELIĆ

3. DRAGAN GAĆINA.

Klasa: 305-01/92-01/44

Urbroj : 50304/ 1-92-01

Zagreb, 3 ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.