Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima automata za igre na sreću i zabavne igre
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO FINANCIJA

Na temelju članka 25. stavak 3. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", broj 61/91) ministar financija donosi

PRAVILNIK

o izmjeni i dopuni Pravilnika o tehničkim pregledima automata za igre na sreću i zabavne igre

Članak 1.

U članku 4. stavak drugi dodaje se nova alineja koja glasi:

- "da se ne bave priređivanjem igara na sreću ili iznajmljivanjem automata".

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Uvjerenje (atest) o tehničkom pregledu pravna osoba ovlaštena za obavljanje tehničkog pregleda može izdati ako se prilikom tehničkog pregleda utvrdi da je automat tehnički ispravan u pogledu sigurnosti rada, da ima sve propisane i ispravne uređaje za igranje, da ispunjava propisane uvjete iz čl.13,14.15,16, 22. i 23. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama, odnosno da ima ugrađen uređaj za kontrolu rada automata za igre na sreću i zabavne igre."

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Pravne osobe ovlaštene za obavljanje tehničkog pregleda prilikom prvog tehničkog pregleda dužne su u automate za igre na sreću i zabavne igre ugrađivati uređaj za kontrolu rada automata ako ti automati nemaju već ugrađene kontrolne uređaje koji osiguravaju podatke iz članka 26. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama".

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 461-03/92-01/14

Urbroj : 513-07/92-1

Zagreb, 2. ožujka 1992.

Ministar financija

mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.