Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Na osnovi odredbe članka 111. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 12/91 - pročišćeni tekst,19/91 i 53A/91) i točke II. Odluke o obavljanju poslova iz djelokruga Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (Klasa: 025-05/91-02/34), Izvršni odbor Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske na 15. sjednici održanoj dana 21. veljače 1992. godine donio je

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu

I.

Donosi se izmjena i dopuna Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu, za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine (u daljnjem tekstu: Cjenik za prvi kvartal 1992. godine) za područje Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (u daljnjem tekstu: Republički fond).

II.

Cijene u Cjeniku zdravstvenih usluga za 1981. godinu ("Narodne novine" broj:17/91, 32/91 i 70/91) mijenjaju se u pojedinim dijelovima Cjenika

1. CJENIK FIKSNIH ELEMENATA PO ODJELIMA

1.1. Cijene medicinskog rada od šifre 20051 do šifre 20454 povećavaju se za 71%

1.2. Cijene pansiona od šifre 20051 do šifre 20454 povećavaju se za 51,5%

1.3. Cijene bolnoopskrbnog dana od šifre 20901 do šifre 20956 povećavaju se za 35%

2. CJENIK KONZILIJARNO-POLIKLINIČKIH USLUGA

Cijene konzilijarno-polikliničkih usluga od šifre 30001 do šifre 35145 povećavaju se za 100%

3. CJENIK FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Cijene fizikalne medicine i rehabilttacfje od šifre 36001 do šifre 360078 povećavaju se za 100%

4. CJENIK LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Cijene laboratorijskih pretraga (kemijske i laboratorijske pretrage, citološke, hematološke

i patohistološke pretrage te imunologija) od šifre 40001 do šifre 42362 povećavaju se za 100%

5. CJENIK BAKTERIOLOŠKIH, MIKOLOŠKIH, PARAZTTOLOŠKIH I VIRUSOLOŠKIH PRETRAGA TE DIJAGNOSTIČKIH POSTUPAKA

Cijene bakterioloških. mikoloških, parazitoloških i virusoloških pretraga te dijagnostičkih

postupaka od šifre 43001 do šifre 43820 povećavaju se za 85%

6. CJENIK ENDOKRINOLOŠKIH PRETRAGA

Cijene endokrinoloških pretraga od šifre 44001 do šifre 44104 povećavaju se za 100%

7. CJENIK LABORATORIJA INSTITUTA ZA MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA I MEDICINU RADA

Cijene laboratorijskih usluga Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada od šifre

44501 do šifre 44548 pbvećavaju se za 100%

8. CJENIK KRVI I KRVNIH DERIVATA ZAVODA ZA TRANSFUZIJU KRVI

8.l. Cijene laboratorijskih pretraga od šifre 44601 do šifre 44661 povećavaju se za 100%

8.2. Cijene krvi i krvnih derivata od šifre 50001 do šifre 55137 mijenjaju se i glase:

_________________________________________________________________________________
Šifra          Naziv proizvoda         Jedinica        Cijena
                                mjere          proizvoda
_________________________________________________________________________________
0                1                2            3
_________________________________________________________________________________
50001  Konzervirana krv - kompletno obrađena      litra          4.500.-
50002  Svježa konzervirana krv pripremljena hitnim
    pozivom davaoca (ekstrakorpolarna)           litra          5.600.-
50003  Tekuća svježa. plazma ili zamrznuta           litra          5.300.-
50006  Eritrociti prani                        litra          7.000.-
50007  Eritrociti suspenzirani u AB plazmi           litra          4.900.-
50008  Krioprecipitat zamrznut iz 1.500 ml plazme       litra          35.000.-
50009  Krv siromašna leukocitima (bez seta), AIDS       litra          4.500.-
50010  Trombociti koncentrirani                litra          10.300.-
50011  Trombociti koncentrirani (bez seta)           doza          1230.-
50012  Trombociti koncentrirani dobiveni iz 500 ml krvi    doza          2.100.-
50013  Deplazmatizirani koncentrirani eritrociti        litra          5.800.-
50014  Leukociti koncentrirani (bez seta)           doza          1200.-
50015  Leukociti koncentrirani dobiveni iz 500 ml krvi doza          2.100.-
50016  Suha ljudska plazma (jedna boca plazme
    350 ml, jedna boca destilirane vode 350
    ml, 1 sistem za otapanje i 1 sistem za
    davanje sa i v. iglom)                 komplet     1.680.-
50018  Fibrtnogen za i v. upotrebu               doza          2.000.-
50019  Fibrinogen za labor. upotrebu              litra          4.900.-
50020  Fibrinogen                       komplet     3.000.-
50021  Fibrinogen pjena                    komplet     37.-
50022  Citoplazmafereza Cell separ. (bez seta)     obrada         6.700.
50023  Koncentrat trombocita siroma-
    šni leukocitima (bez seta)               doza,          1200.-
_________________________________________________________________________________
0                1                2            3
_________________________________________________________________________________
50024  Koncentrat trombocita siroma-
    šan leukocitima (dobivenih iz 500 ml krvi)       doza          2.100.-
50025  Tekuća svjeie plazma ili zamr-
    znuta bez faktora koagulacije              litra          2.800.-
50026  Deplazmatizirani koncentrirani
    eritrociti siromašni leukocitima            litra          5.800.-
_________________________________________________________________________________

Napomena:
Posebno se po tržišoj cijeni obračunava vrijednost seta i filtera
8.3 Cjenik otopina za infuziju

_________________________________________________________________________________
Šifra          Naziv proizvoda         Jedinica        Cijena
                                mjere          proizvoda
_________________________________________________________________________________
0                1                2            3
_________________________________________________________________________________
50051  ACD                           25 ml          90.-
50052  ACD                           50 ml          100.-
50053  ACD                           75 ml          103.-
50054  ACD (s epruvetom 12 x 75
    posebno se uračunava epruveta)         75 ml          103.-
50055  ACD                           100 ml         105.-
50056  ACD u boci od 500 ml              500m1          120.-
50057  ACD formula B                  250m1          110.-
50058  ACD formula B                  500m1          120.-
50059  CPD                           49 ml          107.-
50060  Fiziološka otopina 0,9%             20 ml          80.-
50061  Fiz. otopina 0,9%                    100m1          90.-
50062  Fiz. otopina 0,9%                    200 ml         92.-
50063  Fiz otopina 0,9%                    300 ml         96.-
50064  Fiz. otopina 0,9%                    500 m1     98.-
50065  Fiz. u boci od 250 ml                  250 ml         96.-
50066  Fiž u boci od 500 ml                  250 ml         98.-
50067  Fiziološka                       950 ml         240.-
50068  Fiz (ukoliko se boca vrati odobrava se 30% cijene
proizvoda)                           1800 ml     800.-
50069  Glukosalina I                      100m1          92.-
50070  Glukosalina I                      300 ml         100.-
50071  Glukosalina I                      500 ml         102.-
50072  Glukosalina II 3.3%                   500m1          102.-
50073  Glukosalina III 2,5%                  500 ml         102.-
50074  Glukosalina IV                 300 ml         100.-
50075  Glukoza 5%                       100 ml         92.-
50076  Glukoza 5%                       200 ml         94.-
50077  Glukoza 5%                       500 ml         100.-
50078  Glukoza 10%                       100 ml         94.-
50079  Glukoza 10%                       200 ml         96.-
50080  Glukoza 10%                       500 ml         102.-
50081  Glukoza 20%                       100 ml         94.-
50082  Glukoza 20%                       500 ml         105.-
50083  Glukoza 50%                       100 ml         117.-
50084  Glukoza 50%                       500 ml         125.-
50085  Kalijev fosfat                     20 ml          102.-
50086  Kalijev klorid 7,4% (1M)                30m1          90.-
50087  Kalijev klorid 7,4% (1M)                50 ml          96.-
50088  Kalijev klorid 7,4% (1M)                100 ml         100.-
50089  Kaliiev klorid 7,4% (1M)                250m1          126.-
50090  Kalijev klorid 10%                   20m1          90.-
50091  Kalcijev klorid 10%                   30m1          90.-
50092  Levuloza 5%                       500m1          102.-
50093  Levuloza 10%                      500 ml         104.-
50094  Lidokain klorid 0,5%                  30 ml          77.-
50095  Lidokain klorid 1%                   30 m1          80.-
50096  Lidokain klorid 1%                   50 m1          81.-
50097  Lidokain klorid 1%                   100 ml         90.-
50098  Lidokain klorid 2%                   30 ml          80.-
50099  Lidokain klorid 2%                   50 ml          83.-
50100  Lidokain klorid 2%                   100 ml         93.-
50101  Lidokain klorid 4%                   100 ml         97.-
50102  Manitol 10%                       500m1          125.-
50103  Magnezijev sulfat 50%              30 ml          106.-
50104  Magnezijev sulfat 20%              20 ml          100.-
50105  Metilensko modrilo l%              50m1          140.-
50106  Natrijev citrat 3,8%                  10 ml          80.-
50107  Natrijev citrat 3,8%                  30 m1          85.-
50108  Natrijev citrat 3,8%                  50m1          91.-
50109  Natrijev hidrogen karbonat 1,4%         500 ml         154.-
50110  Natrijev hidrogen karbonat 4,2%         300 ml         154.-
50111  Natrfjev hidrogen karbonat 8,4%         100 ml         155.-
50112  Natrijev klorid 0.45%                  500 m1     98.-
50113  Natrijev klorid 2,5%                  250m1          94.-
50114  Natrijev klorid 5,8% (1M)                100m1          92.-
50115  Natrijev klorid 10%                   100 ml         92.-
50116  Natrijev klorid 10%                   500 ml         100.-
50117  Otopina za kardioplegiju (plastika)           1000 ml     600.-
50118  Otopina za kardioplegiju (plastika)           400 ml         550.-
50119  Otopina D za forsiranu diurezu (Glumanel)        500 ml         154.-
50120  Otopina E za održavanje (aminel)            500 ml         500.-
50121  Procain hidrochlorid 1%             50ml          80.-
50122  Procain hidrochlorid 2%             50m1          82.-
50123  Ringer                         300 ml         100.-
50124  Ringer                         500 ml         102.-
50125  Ringer                         950 ml         240.-
50128  Ringer (za vraćenu bocu odobrava se 30%
    vrijednosti proizvoda) 1860 ml         605.-
50127  Ringer acetat                      500m1          105.-
50128  Ringer laktat                      500 ml         110.-
50129  Ringer laktat +5% glukoza                500 ml         120.-
50130  Voda za injekcije                    100 ml         92.-
50131  Voda za injekcije                    300m1          96.-
50132  Voda za injekcije                    500m1          96.-
50133  Voda za injekcije                    950m1          240.-
50134  Voda za injekcije (ukoliko se boca vrati odobrava
    se 30% od vrijednosti proizvoda)            1800 ml     595.-
50135  Destilirana voda                    1 litra         12.-
50136  Destilirana voda (posebno
    se obračunava cijena kanistra)             25 litara        300.-
50137  Destilirana voda (posebno
    se obračunava cijena kanistra)             20 litara        240.-
_________________________________________________________________________________

9. CJENIK ANESTEZIJE I OPERATIVNIH ZAHVATA

Cijene anestezije i operativnih zahvata od šifre 80001 do šifre 89849 povećavaju se za 100%

10. CJENIK RADIOLOŠKIH PRETRAGA

Cijene radioloških pretraga od šifre 70101 do šifre 70852 povećavaju se za           100%

11. CJENIK RADIOIZOTOPA

Cijene radioizotopa od šifre 76001 do šifre 76149 odnose se i na EIA metodu a povećavaju
še za                                              30%

12. CJENIK RADIOTERAPIJE

Cijene radioterapije od šifre 77001 do šifre 77022 povećavaju se za               100%
Cijene od šifre 77003 do šifre 77017 odnose se na 100 R-ova.

13. CJENIK ZDRAVSTVENO MEDICINSKIH ZAHVATA (USLUGA) AMBULANTNO DISPANZERSKE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Cijene ambulantno-dispanzerske zdravstvene zaštite od šifre 80001 do šifre 80437
povećavaju se za                                        100%

14. CJENIK STOMATOLOŠKIH USLUGA

Cijene stomatoloških usluga od šifre 80501 do šifre 80886 povećavaju se za       100%

15. CJENIK SPECIJALNIH ORGANIZACIJA ZDRAVSTVA

15.1. Cijene Stanice za hitnu pomoć od šifre 80801 do šifre 80815 mijenjaju se i glase:

_________________________________________________________________________________
Šifra                  Naziv usluge                  Cijena
_________________________________________________________________________________
I. INTERVENCIJE HMP NA TERENU

80801  Intervencija tima HMP (liječnik, zdravstveni tehničar, vozač)      1.360.-
80802  Sanitetski prijevoz na podrućju grada (zdravstveni tehničar + vozač) -
    paušalno 15 km                             742.-
80803  Sanitetski prijevoz na području grada (samo vozač) - paušalno 15 km   291.-
80804  Sanitetski prijevoz (samo vozač) - po 1 km                   20.-
80805  Vanjski prijevoz (zdravstveni tehnićar + vozač) - po 1 km            28.-
80806  Vanjski prijevoz (liječnik, zdravstveni tehničar + vozač) - po 1 km       44.-
80807  Intervencija zračne službe (tima HMP primarne, sekundarne, tercijarne
    zdravstvene zaštite) - po 1 satu
    Napomena: - kao vrijeme leta helikoptera obraćunava se vrijeme od
    preuzimanja poziva do predaje pacijenta u organizaciju zdravstva ili
    sanitetsko vozilo, - troškovi terapije (lijekovi, infuzija, sanitetski materijal,
    reanimacija i ostali postupci) obračunavaju se posebno izvan cijene leta
    ekipe i to prema stvarnom utrošku, odnosno važećim cijenama.

    Napomena:
    - putni troškovi za prateću ekipu obračunavaju se prema zakonskim
    propisima.
80808  Intervencija tima HMP na magistralnom putu - posebno se obraćunava
    kilometraža                                   1.360.-
80809 Dežurstva na sportskim priredbama, stadionima i sličnim skupovima po
    ekipi 1 sat dežurstva - dežura tim HMP                 2.850.-
    Napomena:
    - troškove snosi organizator.

II. INTERVENCIJE U STANICI ZA HMP

80810  Ambulantni pregled, terapijski i dijagnostički postupci obraćunavaju se
    prema cjeniku zajedničkih medicinskih usluga
80811  Reanimacija neposredno vitalno ugrože-
    nog bolesnika do 60 minuta                           1.046.-
80812  Reanimacija neposredno vitalno ugrože-
    nog bolesnika svakih daljnjih 30 minuta.
    Zajedno sa uslugom pod šifrom 80811 može trajati do 180 minuta     347.-
80813  Intubacija (kao hitna intervencija izvan
    operacione sale i jedinice intenzivne njege)                  638.-
80814  Liječenje u stacionaru - po danu liječenja (medicinski rad, pansion)      1.065.-
80815  Liječenje u intenzivnoj njezi - po danu liječenja (medicinski rad, pansion)   3.288.-
_________________________________________________________________________________
152.  Cijene Zavoda za medicinsku dijagnostiku od
    šifre 80820 do šifre 80822 povećavaju se za                   100%
15.3. Cijene Centra za rehabilitaciju slušanja i govo-
    ra - SWAG pod šifrom 80850 smještaj djece u
    druge porodice. utvrduju se u iznosu od 8.910
    HRD
15.4. Cijene Crvenog križa Hrvatske i općinskih cen-
    tara CK pod šifrom 80860 - bočica krvi dobro-
    voljnih davalaca utvrduju se u iznosu od 350
    HRD

    16. CJENIK MEIlICINSKOG FAKULTETA

    Cijene sudske medicine od šifre 89101 do šifre
    8911s povećavaju se za                         100%

    17. CJENIK REŽIJSKOG SATA KOD PRIPRAVE MAGISTRALNIH LIJEKOVA

    Cijena režijskog sata (šifra 89301) povećava se za               100%
    Postotak manipulativnih troškova (šifra 89302)
    ne mijenja se i primjenjuje se postotak utvrđen
    u Cjeniku zdravstvenih usluga za 1991. godinu
    ("Narodne novine" broj 17/91).

    18. CJENIK USLUGA ZA BIOLOŠKA ISPITIVANJA IMUNOLOŠKIH PREPARATA

    Cijene biološkog ispitivanja imunoloških pre-
    parata od šifre 89401 do šifre 89487 povećavaju se za          100%
_________________________________________________________________________________III.

Cijene zdravstvenih usluga sadržane u Cjeniku za prvi kvartal 1992. godine, kako su utvrđene u točki II. ove odluke primjenjuju se u svim organizacijama zdravstva na pod ručju Republičkog fonda.

IV.

Iznimno od odredbi toćke II. ove odluke, cijene medicinskog rada utvrdene od šifre 20051 do šifre 20454 u Cjeniku za prvi kvartal 1982. godine, u bolnicama, za odjele koji imaju status kliničkih, dodatno se povećavaju za 20 posto.

V.

Stupanjem na snagu ove odluke, prestaje važiti Odluka o donošenju Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 17/91), i Odluka o izmjeni i dopuni Cjenika zdravstvenih usluga za 1991. godinu ("Narodne novine", broj 32/91 i 70/91).

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1992. godine.

Klasa: 307-03/92-01/13

Urbroj : 338-24-92-1

Zagreb, 21. veljače 1992.

Predsjednik Izvršnog odbora Skupštine Republičkog fonda

prim. dr. sci. Mate Ljubičić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.