Zakoni i propisi - Pravni savjeti 13 13.03.1992 Ispravak Odluke o načinu formiranja cijena određenih prehrambenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI FOND ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZDRAVSTVA HRVATSKE

Nakon izvršene usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o načinu formiranja cijena određenih prehrambenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo koja je objavljena u "Narodnim novinama", broj 11 od 3. ožujka 1992. godine. te se daje

ISPRAVAK

Odluke o načinu formiranja cijena određenih prehrambenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

U točki VI. umjesto rijeći "smatra se" treba pisati "ne smatra se".

Klasa: 307-04/92-01/05

Urbroj : 5030116-92-3

Zagreb, 10. ožujka 1992.

Zamjenjuje tajnika

Davorin Mlakar, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.