Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Uredba o porezu na promet proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima če uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hzvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. godine, donijela je

UREDBU

o porezu na promet proizvoda i usluga

Članak l.

Porez na promet usluga ne plača se na usluge osiguranja života.

Članak 2.

Pravne osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao i individualni poljoprivredni proizvođači mogu za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva koristiti ulje za loženje ekstra lako (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS).

Članak 3.

Porez na promet piva plača se po stopi od 40%.

Članak 4.

Porez na promet kave - sirove, pržene, mljevene i ekstrakt kave plača se po stopi od 35%.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove uredbe neče se primjenjivati odredbe Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga ("Narodne novine", br. 36/91 i 73/91) i to

- Odredba iz točke 2. Napomene u tarifnom broju 2. Tarife poreza na promet za pravne osobe i individualne poljoprivrednike kad nabavljaju ulje za loženje (EL) i ulje za loženje lako specijalno (LS) za pogon traktora, kombajna i ostalih samohodnih poljoprivrednih strojeva.

- Stopa poreza na promet piva iz Tarifnog broja 4. stavak l. točka 3. Tarife poreza na promet proizvoda,

- Stopa poreza na promet kave - sirove, pržene, mljevene i ekstrakt kave iz Tarifnog broja 7. Tarife poreza na promet proizvoda

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 410-19/91-01/14

Urbroj: 5030112-92-2

Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.