Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", broj 61/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU

o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba

I.

Pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba naplačuje se posebna taksa po svakom automatu u iznosu od 250.000 hrvatskih dinara.

II.

Posebna taksa iz točke I. ove odluke naplačuje se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje automat-kluba u korist proračuna Republike Hrvatske - broj računa 30100-840-000-621243.

III.

Bez dokaza o plačenoj posebnoj taksi iz točke I. ove odluke Ministarstvo financija ne može izdati odobrenje za otvaranje automat-kluba.

IV.

Ako Ministarstvo financija ne izda podnosiocu zahtjeva odobrenje za otvaranje automat-kluba, podnosilac zahtjeva ima pravo na povrat uplačene takse.

Ministarstvo financija donosi rješenje o povratu po službenoj dužnosti.

V.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Oduka o visini posebne takse koja se plača pri izdavanju odobrenja za otvaranje automat-kluba ("Narodne novine". br. 24/90).

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 460-01 /92-01 /01

Urbroj : 5030116-92-7

Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.