Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992. Odluka o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčane lutrije, koji se organiziraju na širem području Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodnenovine", broj 61/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj6. ožujka 1992. donijela je

ODLUKU

o visini posebne takse koja se naplačuje pri izdavanjuodobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenjana sportskim priredbama i robno-novčane lutrije, koji se organiziraju naširem području Republike Hrvatske

I.

Prije izdavanja odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili klađenja na sportskim priredbama naplačuje se posebna taksau iznosu od 100.000 hrvatskih dinara, a robno-novčane lutrije u iznosu1,000.000 hrvatskih dinara.

II.

Posebna taksa iz točke I. ove odluke naplačuje se prilikom podnošenjazahtjeva za izdavanje odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije,u korist proračuna Republike Hrvatske - broj računa 30100-840-000-621243.

III.

Bez dokaza o plačenoj taksi iz točke I. ove odluke Ministarstvo financijane može izdati odobrenje za jednokratno organiziranje prigodne lutrije,tombole ili klađenja na sportskim priredbama odnosno robno-novčane lutrije.

IV.

Ako Ministarstvo financija ne izda podnosiocu zahtjeva odobrenje zajednokratno organiziranje prigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskimpriredbama odnosno robno novčane lutrije, podnosilac zahtjeva ima pravona povrat uplačene posebne takse.

Ministarstvo financija donosi rješenje o povratu po službenoj dužnosti.

V.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o visini posebnetakse koja se plača pri izdavanju odobrenja za jednokratno organiziranjeprigodne lutrije, tombole ili klađenja na sportskim priredbama i robno-novčanelutrije ("Narodne novine", broj 24/90)

VI.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dan od dana objave u "Narodnimnovinama".

Klasa: 460-0 I /92-01 /01

Urbroj : 5030116-92-5

Zagreb. 6. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">