Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Odluka o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje zabavnog kluba
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 41. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", broj 61/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. ožujka 1992. godine donijela je

ODLUKU

o visini posebne takse koja se naplaćuje pri izdavanju odobrenja za otvaranje zabavnog kluba

I.

Pri izdavanju odobrenja za otvaranje zabavnog kluba i postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom naplačuje se posebna taksa u sljedećim iznosima:

a) za automate za igre na sreću s jednostrukim ulogom koji omogučava dobitak 300 puta veći od vrijednosti uloga koji služi za stavljanje u pogon automata - po svakom automatu 100.000 hrvatskih dinara,

b) za automate za zabavne igre - po svakom automatu 50.000 hrvatskih dinara,

c) za mehaničke aparate za zabavne igre - po svakom automatu 25.000 hrvatskih dinara.

II.

Posebna taksa iz točke I. ove odluke naplaćuje se prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje zabavnog kluba u korist budžeta općine na čijem se području otvara zabavni klub, odnosno prilikom podnošenja zahtjeva za plombiranje automata.

III.

Bez dokaza o plačenoj posebnoj taksi iz točke I ove odluke općinski organ uprave nadležan za poslove financija ne može izdati odobrenje za otvaranje zabavnog kluba.

IV

Ako općinski organ uprave nadležan za poslove financija na izda podnosiocu zahtjeva odobrenje za otvaranje zabavnog kluba, podnosilac zahtjeva ima pravo na povrat plaćene posebne takse.

Rješenje o povratu posebne takse donosi po službenoj dužnosti nadležni organ uprave općine u korist čijeg je budžeta uplačena taksa iz točke I. ove odluke.

V.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 460-0 1/92-01 /01

Urbroj: 5030116-92-9

Zagreb, 6. ožujka 1992.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić v. r: