Zakoni i propisi - Pravni savjeti 12 06.03.1992 Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ODVJETNIČKA KOMORA HRVATSKE

Na osnovi čl.1. Zakona o izmjeni Zakona o odvjetništvu i službi pravne pomoći ("Narodne novine", br. 8/90 od 24 veljače 1990.) i Tbr. 50. st. 2 i 3 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske, Upravni odbor Odvjetničke komore Hrvatske na sjednici od 22. veljače 1892. donio je

ODLUKU

o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

Članak 1.

Tarifni broj 51 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika Odvjetničke komore Hrvatske ("Narodne novine" br. 16/90 od 24. travnja 1990., 49/90 od 24. studenog 1990. i 23/91 od 20. svibnja 1991.) mijenja se i glasi:

"Vrijednost boda iznosi 240 HRD".

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom 1. travnja 1992.

Broj : 287/92

Predsjednik Odvjetničke komore Hrvatske

Mario Kos, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.