Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.03.1992 Popis rabljenih traktora i osnovne poljoprivredne opreme za koje se privremeno dozvoljava uvoz
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 2. stavka 2. Uredbe o privremenom reguliranju uvoza rabljenih gospodarskih vozila ("Narodne novine", br. 6/92) i članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br.16/78. 50/78. 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede utvrđuje

POPlS

rabljenih traktora i osnovne poljoprivredne opreme za koje se privremeno dozvoljava uvoz

I.

Utvrđuje se Popis rabljenih traktora i osnovne poljoprivredne opreme za koje se privremeno dozvoljava uvoz iz ovih tarifnih brojeva i tarifnih oznaka Carinske tarife:

Tarifni     Tarifna
broj      oznaka
87.01              A. TRAKTORI
        8701.90 - Ostali :
        8701.901    - poljoprivredni do 50 kW, osim zglobnih
        8701.902    - - poljoprivredni preko 50 kW do 110 kW
        8701.903    - - poljoprivredni preko 110 kW
                B. OSNOVNA POLIOPRIVREDNA OPREMA
84.33              Strojevi za berbu, žetvu i vršidbu:
        8433.53 - - Ostali strojevi za vadenje korjenastih ili gomoljastih plodova
        8433.531    - - - kombajni za repu
        8433.532    - - - kombajni za krumpir
        8433.591    - - - silažni kombajni
87.16              Prikolice i poluprikolice:
        8718209 - - - ostale
        8718.3     - Ostale prikolice i poluprikolice za prijevoz robe:
        8718.31 - - prikolice cisterne i poluprikolice cisterne:
        8718.319    - - - ostale
        8718.40 - Ostale prikolice i poluprikoliceII.

Ovaj popis stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/92-01/12

Urbroj : 525-01-92-1

Zagreb, 20. veljače 1992. .

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.