Zakoni i propisi - Pravni savjeti 11 03.03.1992 Odluka o visini naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena u 1992. godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

JAVNO VODOPRIVREDNO PODUZECE

Na temelju članka 136. stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne novine", br. 19/90; 9/91 i 61/91.) Upravni odbor Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" na 8. sjednici od 31. siječnja 1992. godine donio je

ODLUKU

o visini naknade za vađenje pijeska, šljunka i kamena u 1992. godini

I.

Naknada za vađenje pijeska, šljunka i kamena za 1992. godinu iznosi:

- 25 dinara za jedan m3 izvađenog šljunka i kamena,

- 45 dinara za jedan m3 izvađenog pijeska

II.

Zaduženje o iznosu naknade izdaje Javno vodoprivredno poduzeće "Hrvatska vodoprivreda". na temelju podataka o izvadenim količinama pijeska, šljunka i kamena.

Obveznici koji vade pijesak, šljunak, odnosno kamen u okviru registrirane djelatnosti, obračunavaju naknadu na osnovi podataka iz evidencija o količinama izvađenog pijeska, šljunka i kamena.

III.

Naknada se uplaćuje na žiro račun Javnog vodoprivrednog poduzeća "Hrvatska vodoprivreda" broj 30100-842- 000-2255. do 15. u mjesecu za protekli mjesec. Kontrolu obračuna i plaćanja naknade obavlja JVP "Hrvatska vodoprivreda".

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 02-737/ 15-I-17.

Zagreb, 31. siječnja 1992.

Predsjednik Upravnog odbora

Mijo Hlad, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.