Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 42. Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 53/91) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana

Članak 1.

U Pravilniku o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana ("Narodne novine", br. 54/91) iza članka 2. dodaje se novi članak koji glasi:

"Članak 2a.

U obrascu putovnice (obrazac 1.) stranica 8. mijenje se. Obrazac stranice 8. tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio."

Članak 2.

U obrascu putovnice (obrazac 1.) oznaka stranica "8 do 30" zamjenjuje se oznakom "9 do 30".

Članak 3.

Putovnice izdate do stupanja na snagu ovog pravilnika vrijede do isteka roka na koji su izdane.

Članak 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 511-01-53-3728/ 1-92

Zagreb. 18. veljače 1992.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Vekič, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.