Zakoni i propisi - Pravni savjeti 10 28.02.1992 Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 1. i članka 67. stavka 1. točke 11. Uredbe o Narodnoj banci Hrvatske Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici od 24. veljače 1892. donio je

ODLUKU

o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

I.

U Odluci o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka ("Narodne novine", br. 61/91) u stavku 2. točke 1. postotak "7,6%" zamjenjuje se postotkom "8,6%".

II.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 26. veljače 1992.

O. br. 1 /92

Zagreb, 24. veljače 1992.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Ante Čičin-Šain, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.